français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2021

Vláda České republiky schválila usnesením č. 926/2020 Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2021. Jeho podstatou je finanční a materiální podpora vzdělávacích aktivit, které mají za cíl rozvíjet znalosti českého jazyka a literatury v krajanských komunitách. Druhou osou programu je podpora projektů krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Program je konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu České republiky o Čechy žijící v zahraničí.
 
Upozorňujeme, že konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se v  roce 2021 mohou v souvislosti s pandemií COVID-19 dále vyvíjet. Vzhledem k nepředvídatelnosti dalšího vývoje situace,  podmínek otevření hranic a mezinárodní dopravy, možnosti povinné karantény, povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod., může program doznat dodatečných změn.
 

A. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se o obory související s podporou znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá vstupní znalost českého jazyka.          

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce 

http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay

v rubrice Programy a sítě. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru (září 2021 - únor 2022) do 15. 3. 2021

  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru (září 2021 - červen 2022) do 15. 3. 2021

  • pro jednosemestrální studium v letním semestru (únor 2022 - červen 2022) do 15. 8. 2021

Originál a jednu kopii vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba odeslat na Velvyslanectví ČR v Alžíru  tak, aby byly doručeny nejpozději do 25. března 2021, resp. 25. srpna 2021. Na později došlé přihlášky nebude brán ohled.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR  vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 16. 7. – 13. 8. 2021

Jedná se o čtyřtýdenní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit český jazyk nebo se v něm zdokonalit. Výuka probíhá ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášky je nutné zadat nejpozději do 15. 3. 2021 prostřednictvím elektronického systému

http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse

rubrika Kurzy a studenti

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku spolu s doporučením krajanského spolku je třeba odeslat na Velvyslanectví ČR v Alžíru tak, aby byly doručeny nejpozději do 25. března 2021. Na později došlé přihlášky nebude brán ohled.

Prostřednictvím Velvyslanectví bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky.

 

            3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Přihlášky je nutné zadat nejpozději do 15. 3. 2021 prostřednictvím elektronického systému http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse

v rubrice Kurzy a studenti

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku spolu s doporučením krajanského spolku je třeba odeslat na Velvyslanectví ČR v Alžíru tak, aby byly doručeny nejpozději do 25. března 2021. Na později došlé přihlášky nebude brán ohled.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím Velvyslanectví potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na kurz metodiky výuky českého jazyka je rozhodující následné uplatnění získaných znalostí.

 

B. Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1278 ze dne 7. prosince 2020 bude v roce 2021 pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí.

Úplná pravidla pro poskytování peněžních darů je možné nalézt na webových stránkách:

www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Na těchto stránkách bude od února 2021 k dispozici  elektronický formulář žádosti o peněžní dar na rok 2022 s možností přímého odeslání. Žádající spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu. Zároveň žádost vytisknou, opatří podpisem statutárního zástupce a razítkem organizace a dokumenty postoupí Velvyslanectví ČR v Alžíru k dalšímu řízení.

Pokud krajanský spolek žádá o dotaci poprvé, je nutné k žádosti o peněžní dar přiložit kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku  v českém jazyce.

Termínem pro podání žádostí o dar na rok 2022 na Velvyslanectví ČR v Alžíru je  1. srpen 2021. Na později došlé přihlášky nebude brán ohled.