français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Alžírská ekonomická opatření v rámci šíření COVID-19

První série ekonomických opatření v kontextu šíření COVID-19 se nesou v duchu postupující ekonomické krize a svou skladbou se příliš nevymykají světovým trendům. Lze v nich pozorovat především návaznost na dlouhodobý trend snižování dovozů a v nové realitě rekordně nízké ceny za barel ropy, na které je monokomoditní alžírská ekonomika závislá, lze stávající opatření považovat za minimalistická.

Zahraniční obchod

Alžírská vláda dlouhodobě usiluje o snížení výdajů za dovoz zboží a služeb, ve kterých hledá příčinu ekonomické recese. Tenčící se zásoby zahraničních deviz stály v posledních letech za mnoha restriktivními úpravami zahraniční obchodní politiky, od zákazu dovozu přes podporu licenční výroby v místě k superclům. V rámci opatření COVID-19 bylo tudíž pro rok 2020 vyhlášeno snížení objemu dovozů z původních 41 miliard USD na 31 miliard USD. Příjmová strana účtu, kterou z 90 % tvoří příjmy z vývozu ropy a navazujících produktu, se v letošním roce totiž sníží hned dvakrát, v důsledku rekordně nízké ceny za barel ropy a snížením poptávky. Úsporná opatření se vztahují i na rozpočet státního podniku Sonatrach, jehož náklady na investice a těžbu se sníží o polovinu na 7 miliard USD. S tím významně souvisí i pozastavení možnosti uzavírat nové smlouvy se zahraničními partnery na průzkumy a další služby.

Z druhé strany byl omezen, respektive zakázán vývoz za současné situace strategických položek. Mezi 1219 položkami figurují především potravinové výrobky a zdravotnický materiál, viz. kompletní seznam pod textem. V rámci přijatých opatření hodlá naopak alžírská vláda přednostně investovat do zemědělství, a to v souladu s již vyhlášeným plánem hospodářského rozvoje. Vzhledem k zamýšlenému projektu nového úřadu na podporu investic do zemědělství lze v blízké době očekávat řadu obchodních příležitostí v zemědělském a potravinářském sektoru i pro zahraniční partnery.

Prozatím neevidujeme výraznější snížení počtu vypisovaných tendrových řízení, naopak jsou vyhlašovány mimořádné zakázky zejména na dovoz obilovin v objemu stovek tisíců tun, pro více informací se obracejte přímo na obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví. Lze však očekávat zpomalení procesu veřejných zakázek, které nemají nejvyšší prioritu. S ohledem na snahu zamezit kontaktu osob při práci přijatá preventivní opatření mnoha úřadů vedou prozatím jen k odkladu otvírání obálek na konec dubna 2020.

Situace v přístavu zatím není stabilizována z důvodu nedostatku personálu, který aktuálně pracuje na směně od 8:00 do 17:30. Je nutné počítat s prodlevami při odbavování kontejnerů. Alžírská centrální banka z důvodu omezeného fungování logistických firem (DHL, UPS, FEDEX a dalších) umožnila předávat dokumentaci akreditivů a dokumentárního inkasa elektronickou formou mezi bankami při použití kódu SWIFT. Obracejte se, prosím, na Vaše exportní banky.

Další opatření

Prezident Tebboune v rámci opatření nařídil také snížit státní výdaje o 30 % mimo mzdové náklady, stabilizovat financování zdravotnického sektoru s ohledem na epidemiologická onemocnění, stabilizovat financování školství; zdůraznil také nutnost zefektivnění výběru daní a zavedení půjček na projekty zaměřené na digitalizaci a inovace. Znovu také vyvstala otázka zrychleného zavedení islámských finančních produktů mezi nimi např. bezúročné půjčky. Opatření prozatím nebyla rozpracována.

 

Mgr. Alena Štojdlová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Alžíru

 

přílohy

Seznam zakázaných položek k vývozu 639 KB PDF (Acrobat dokument) 2.4.2020