français  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Liberté Algérie, Hammam Chellala
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Alžírské lázeňství hledá investory

Alžírský státní podnik HTT investoval 12 miliard DZD (89 milionů euro) do zařízení a modernizace 8 lázeňských center z celkového objemu alokovaných investic, tedy 70 miliard DZD (520 milionů euro), na renovaci celkem 65 lázeňských hotelů v zemi. Alžírsko se tak vrací k tradici lázeňství, která se započala v 70. letech, a která s černými 90. lety tak jako většina odvětví spjatých s turismem utrpěla bolestnou ránu. Projekt modernizace lázeňských hotelů běží od roku 2015 a díky němu známá lázeňská centra, jakými jsou Hammam Righa (Ain Defla), Boughrara (Tlemcen), Bou Hadjer (Ain Témouchent), Bouhanifia (Mascara), Rabbi (Saïda), Guergour (Sétif), Salhine (Biskra) et Chellala (Guelma), již pomalu otevírají dveře prvním hostům. Projekty na modernizace hotelů a revitalizaci lázeňských pramenů však ani zdaleka nekončí, čímž se v Alžírsku otevírá prostor pro české investice a sdílení českého know-how v našem tradičním odvětví.

Alžírsko čítá kolem 26 aktivních lázeňských center, z nichž 9 spravuje stát a 17 je v soukromém vlastnictví. Potenciál země je s ohledem na léčivé prameny však daleko větší, dle poslední studie v zemi existuje 280 termálních pramenů, z nichž pouze 79 bylo nabídnuto na koncesionářskou smlouvu místním a zahraničním investorům a zbytek stále čeká na příliv národních ale i zahraničních investic. Kombinace nádherné přírody s léčivými prameny v turisticky nepřetížené zemi ročně přiláká přibližně půl milionu návštěvníků, a kolem 3 milionů lázeňských hostů. Mezi lázeňskými centry se najdou lázně evropského střihu jako je El-Baraka, Bouchahrine ve viláji Guelma, Sidi Yahia ve viláji Biskra, Melouane v Blidě a 4 centra Sekhna v Sétifu. Mimo ně se v Alžírsku praktikuje tradiční hammam, 30 center tradičních arabských lázní většinou spravují přímo obce, krásnými příklady pak jsou Chiguer v Tlemcenu, nebo Salhine v Khenchele, který pod taktovkou soukromého investora prochází rozsáhlou renovací avšak s cílem plně zachovat ráz a funkčnost tradičních arabských lázní.

Lázeňství představuje relativně komplexní turistické odvětví a vyžaduje zkušenosti a znalosti jak s moderním managementem lázeňských center, tak rozsáhlé dodávky materiálu, spolupráci s odborníky na léčivé prameny a v Alžírsku především investory, kteří přinesou do země dobrý nápad, precizní management a šetrně naloží s příležitostí, která si ve svém kulturním kontextu žádá i trochu smyslu pro místní tradice. Alžírský státní podnik pro hoteliérství a lázeňství HTT momentálně realizuje hned 32 projektů ve 14 vilájích, kdy především hoteliérům poskytuje vzdělávání v oblasti thalasoterapie, balneoterapie, kinezioterapie, ale dovzdělává i lékáře a ostatní zdravotnický personál. V příštím kroku chce HTT investovat do založení vzdělávací instituce, která poskytne odborníkům na lázeňství formální vzdělání, a zajistí tak kvalitu alžírského lázeňství pro příští generace.

Zájem o konkrétní spolupráci projevila již krajská pobočka místní Hospodářské komory v Oranu. Více informací je k dispozici na obchodně-ekonomickém úseku Velvyslanectví České republiky v Alžíru, nebo přímo na oranské pobočce HK.

 

Alena Štojdlová, ekonomický rada, Velvyslanectví České republiky v Alžíru