français  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Alžírsko cílí na zajištění dostatku vody pro obyvatele i rostoucí hospodářství

Alžírsko se s ohledem na stále rostoucí poptávku po vodě a na klimatické změny potýká s nedostatkem vody a vodohospodářství se stává strategickým sektorem. Alžírská vláda plánuje financování projektů zaměřených na zpřístupnění nových vodních zdrojů, zavlažování, zásobování pitnou vodou včetně odsolování mořské vody a čištění odpadních vod s následným využitím v zemědělství. Vláda plánuje na projekty ve vodohospodářství vyčlenit 1 mld. Euro ročně. Plánovaná mise českých firem z oboru vodohospodářství v červnu 2022 představuje pro firmy z tohoto oboru příležitost rozšířit své aktivity i do Alžírska.

Populačně stále rostoucí Alžírsko se nejen v reakci na zhoršování životního prostředí intenzivně zabývá otázkami spojenými s oblastí vodního a odpadového hospodářství. Současná politika alžírského ministerstva vodohospodářství se řídí Národním plánem správy vodních zdrojů pro období 2009-2030. Tento plán hovoří především o úsporné spotřebě vodních zdrojů pomocí úsporného zavlažování, zlepšení veřejných služeb ve vodohospodářství, rehabilitaci a rozvoji rozvodné sítě, zavlažovací sítě a sítě čisticích stanic.

Vláda plánuje nové projekty odsolování mořské vody s cílem zvýšit produkci pitné vody ze současných 561 milionů m³ ročně na dvě miliardy m³ do roku 2024. K 11 desalinizačním stanicím mořské vody v 9 regionech se počítá jen pro rostoucí potřeby hlavní města s výstavbou dalších 4 desalinizačních stanic na předměstí Alžíru. V Alžírsku se nachází kolem 200 čističek odpadních vod, které vyčistí přibližně 450 milionů m³ vody ročně. V příštích letech se plánuje výstavba nových čističek s tím, že v roce 2030 by celkový objem vyčištěné vody měl dosáhnout 2 mld. m³.

Vláda plánuje vyčlenit 1 mld. Euro ročně na výstavbu 4 desalinizačních stanic mořské vody, výstavbu 73 čističek odpadních vod, 15 úpraven vody na pitnou vodu a stavbu nových přehrad o objemu 1,5 mld. vody, což povede k rozšíření zavlažovaných polí z 1,3 milionu ha na 2 miliony ha. Ministerstvo vodohospodářství a dodavatel vody Algerienne des Eaux navíc plánují snížit úniky vody z potrubí renovací téměř 2000 km potrubí každý rok a pořízením odpovídajícího zařízení pro řešení ztrát.

Podle prezidenta Alžírska představuje zemědělská produkce zásadní výzvu a je otázkou národní hrdosti. Zda se podaří výrazně změnit současnou situaci v zemědělství, bude ale záviset i na ochotě administrativy usnadnit realizaci nových vrtů na vodu, které v minulých letech nebyly realizovány. Získání povolení je velmi složité a časově náročné a podle dostupných statistik v současné době čeká na vyřízení úřady přibližně 4000 žádostí o vrt na vodu. Neméně důležité bude i zavedení moderních technologií zavlažování a větší využití recyklované vody pro potřeby zemědělství. Tento aspekt je o to důležitější, že v posledních letech Alžírsko trpí suchem a s ohledem na potřeby rostoucí populace opakovaně nedostatkem vody.

S ohledem na výše uvedené priority alžírské vlády a know-how českých firem v oboru vodního hospodářství Zastupitelský úřad ČR v Alžíru plánuje na druhou polovinu června 2022 projekt ekonomické diplomacie jako oborovou misi zástupců firem z vodohospodářství do Alžírska, během které budou mít české firmy příležitost se blíže seznámit s politikou Alžírska v této oblasti, včetně plánovaných projektů, a představit své technologie a řešení.

 

Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru