français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Alžírsko zrušilo zákaz dovozu

Protidovozní opatření byla nahrazena provizorními celními poplatky, jejichž výše se pohybuje mezi 30 až 200 %. Ve snaze chránit vnitřní trh a víceméně pokračovat v protekcionistické obchodní politice tak Alžírsko zavedlo alespoň tarifní překážky, které mohou u spotřebitele vést k preferování levnější místní produkce. Konečný seznam položek dovozu a výše jejich celních poplatků bude zveřejněn nejdříve koncem září 2018 a bude pravidelně revidován.
 

Několikaměsíční opatření alžírská vláda zdůvodňovala snahou chránit průmyslovou výrobu, podpořit diverzifikaci ekonomiky a snížit výdaje na dovoz. Ve snaze nerezignovat kompletně na původně stanovené směřování obchodní politiky alžírský ministr pro obchod Saïd Djellab uvedl, že v nadcházejících měsících bude zákaz dovozu u některých položek obnoven. Na příklad alžírský ministr zemědělství Abdelkader Bouazgui se nechal slyšet, že při aktuálním nárůstu výroby potravin bude možné zakázat dovoz potravin kompletně v horizontu tří let (s odvoláním na nárůst sklizní obilí a luštěnin a oliv).

 

Dopady protidovozních opatření

Přínos dosavadních opatření pro alžírskou ekonomiku je i tak diskutabilní. Jakkoliv totiž došlo k poklesu dovozu automobilů (ze 1,1 miliard euro na 604 milionů euro za stanovené období), zmiňovaný dovoz byl nahrazen spíše kompletací dovezených komponent než vlastní výrobou. I diverzifikace ekonomiky zůstává nadále výzvou na mnoho let dopředu, jelikož alžírská ekonomika se stále opírá především o těžbu ropy a zemního plynu, jejichž vývoz představuje až 95 %  celkového vývozu země. Protidovozní opatření se od svého zavedení setkala s vydatnou kritikou zahraničních partnerů, a to jak Evropské Unie, Spojených států amerických, tak Turecka a dalších. Kromě nedostatku potravin a léků měla opatření také negativní vliv na stav inflace (aktuálně 4,8 %) v důsledku navýšení cen zakázaného zboží.

 

Posilování alžírské národní ekonomiky

Opatření jde ruku v ruce s navýšením výdajů na realizaci projektů o 22 % oproti ustanovení v zákoně o rozpočtu z roku 2018. V absolutních číslech se Alžírsko chystá investovat kolem 3,6 miliard euro do restartování investičních projektů, jakými jsou zejména těžba fosfátů v dolech v Tébessa, výstavba nového přístavu El Hamdania nebo modernizace přístavu v Annabě. Za další impuls k restartování alžírské národní ekonomiky lze považovat spolupráci alžírského ministerstva práce a sociálních věcí s Národní agenturou pro zaměstnávání mladých (ANSEJ) – ta podporuje mladé lidi a čerstvé absolventy při jejich prvních podnikatelských snahách, které mají v budoucnu posílit alžírskou ekonomiku. Při diverzifikaci ekonomiky jsou pro Alžírsko stále podstatní i zahraniční partneři. Takový postoj ostatně alžírské delegace prezentují opakovaně při návštěvách evropských veletrhů nebo u příležitosti nedávno proběhlé Smíšené alžírsko-německé komory.

 

Alena Štojdlová, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Alžíru