français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

„Fosfátový průmysl“ se stává alžírskou doménou

Alžírsko má šanci zajistit si významné příjmy z prodeje fosforečných a dusíkatých hnojiv. Až desetinásobným navýšením produkce fosforečných hnojiv Alžírsko aspiruje na diverzifikaci svého průmyslu. Fosfátový průmysl by tak mohl nově nabídnout řadu příležitostí pro české exportéry v oblasti dodávek technologií a výměny zkušeností.  Podle alžírského ministra pro energetiku M. Guitouniho je ve strategickém zájmu země rozvíjet průmysl s fosfáty, a zajistit tak potravinovou bezpečnost pro zemi z vlastního zemědělství. Významné přebytky produkce vzniklé spojením fosfátového dolu s komplexem na výrobu amoniaku a zařízením pro výrobu hnojiv na severovýchodě země mají pak putovat na mezinárodní trhy a přinést do země tolik ceněné devizy.
 

Těžba a zpracování nerostných surovin jsou nepřehlédnutelnou součástí alžírského průmyslu. Kromě ropy a zemního plynu země disponuje významnými ložisky železné rudy, uranu, olova, zinku, ale i fosfátů. Získávání a zpracování těchto surovin představuje až dvě třetiny celkového HDP a v zemi panuje obecná shoda, že právě fosfátů je třeba maximálně využít.

Alžírský ministr pro energetiku Mustapha Guitouni svolal již v dubnu 2018 první mezirezortní komisi, jejíž cílem není nic menšího než uvést do provozu „megaprojekt“ Partnerství pro těžbu fosfátů a rozvoj petrochemického průmyslu. Alžírsko by se tak mohlo stát vůbec největším světovým vývozcem fosforečných a dusíkatých hnojiv. Partnerství mezi alžírskými podniky ASMIDAL, MANAL a čínskými CITIC a WENGFU počítá se 3 segmenty spolupráce. Mezi nimi jsou předně těžba fosfátů ve viláji Tébessa, následně obohacení a zpracování fosfátů na fosforečné kyseliny, výroba oxidu křemičitého a dalších chemických látek ze zbytkového materiálu ve viláji Souk Ahras, a v poslední řadě půjde o zpracování přírodního plynu na amoniak a další vedlejší produkty včetně fosforečných hnojiv ve viláji Skikda. „Megaprojekt“ zaměřený na zpracování fosfátů je součástí širší alžírsko-čínské spolupráce, jež byla stvrzena přistoupením Alžírska k tzv. nové hedvábné stezce na zářijovém Fóru čínsko-africké spolupráce.

Hnojiva představují produkt s vysokou přidanou hodnotou a zmiňovaný projekt, v rámci kterého se vyrobí podle některých zdrojů až 11 milionů tun hnojiv ročně (aktuálně výroba nepřesáhne 1,5 milionů tun), uspokojí nejen potřeby domácího trhu s hnojivy a chemickými výrobky, ale přebytky produkce budou směřovat na mezinárodní trhy, kde by mohly generovat až 1,5 miliardy USD čistého příjmu za rok. Rozvoj fosfátového průmyslu na severovýchodě země tak zajistí výrazný ekonomický růst a nabídne na 1500 pracovních míst

 

Alena Štojdlová, ekonomický rada, Velvyslanectví ČR Alžír