français  česky 

rozšířené vyhledávání

užitečné odkazy

Portál AlgeriaTenders denně nabízí řadu veřejných zakázek ze všech odvětví. Zastupitelský úřad disponuje placenou verzí, a českým podnikatelům na základě referenční čísla tak poskytne na vyžádání bližší specifikace nabídky.

 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

 

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci podpory de minimis pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Alžírsko stále platí za rozvojový trh a B2B dotace při začátcích v působení v regionu pomohly již několika českým podnikatelům.

 

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí nabízí program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce (Záruka ZRS). Ten podnikatelům bez rozdílu velikosti působícím na českém trhu nabídne záruku k bankovnímu úvěru na financování aktivit převážně investičního charakteru na rozvojových trzích.

 

TED (Tenders Electronic Daily) je elektronická verze Úředního věstníku EU, který se věnuje evropským veřejným zakázkám. TED publikuje na 520 tisíc oznámení o veřejných zakázkách ročně včetně 210 tisíc výzev k podávání nabídek v hodnotě 420 miliard euro.

 

Divize veřejných zakázek OSN nabízí nespočet příležitostí pro registrované dodavatele a poskytovatele služeb z celého světa.