français  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: freepik.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Veřejné zakázky v Alžírsku představují atraktivní příležitost pro české firmy

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25 % zvýhodnění. V tendrových podmínkách (tj. cahier des charges, které jsou vydávány oproti poplatku) může být dle zákona uvedena podmínka závazku zahraničního subjektu investovat v Alžírsku v daném oboru formou vytvoření společného podniku / joint venture s alžírským subjektem. Alžírská ekonomika je stále převážně řízena státem a státní zakázky představují objemově i kvalitativně atraktivní příležitost pro zahraniční subjekty.
 

Pravidla organizace veřejných zakázek definuje především prezidentský dekret č. 15-247 z 16. září 2015 o organizaci veřejných zakázek. Pod záštitou ministerstva financí působí Úřad pro regulaci veřejných zakázek, v jehož gesci je vypisování, monitoring, statistika i audit veřejných zakázek. Poměrně složitá legislativa problematiky veřejných zakázek v Alžírsku se vyznačuje především nekoherentností.

Jako častý problém se uvádí i velmi krátké termíny pro předložení nabídky od momentu vyhlášení veřejné zakázky - minimální doba není oficiálně stanovena, ale průměrně se pohybuje kolem 15 dní. Většina veřejných zakázek také není zcela veřejná, respektive kompletní informace včetně technických a obchodních požadavků je k dispozici oproti poplatku za tzv. cahier des charges. Text vlastní smlouvy o veřejné zakázce zpravidla není k větší diskusi a jakkoliv je možné navrhnout změny, z praxe je známo, že tyto nebývají kladně přijaty na straně alžírských institucí. Text je standardizovaný a vychází přímo ze zákona, což je také hlavní uváděný argument, po kterém vyjednávání končí.

Od začátku roku 2021 ve smyslu dodatku k Rozpočtovému zákonu r. 2020, kterým došlo ke zrušení omezujícího investičního pravidla 49/51 platného od roku 2009 (menšinový podíl patřil zahraničnímu podílníkovi navzdory finančnímu, technickému či sociálnímu kapitálu vloženého do společného podniku), a dále ve smyslu Rozpočtového zákona z r.2021, který stanovuje řadu daňových úlev pro investory, pozorujeme obecný pokles počtu vypisovaných tendrových zakázek ve prospěch alžírskou vládou preferovaných investic.

Odkazy na portály s veřejnými zakázkami: