français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k změnám v přijímání vízových žádostí

Velvyslanectví České republiky informuje o několika nových skutečnostech, které mají dopad na vízová řízení.

1. Proces nového posouzení důvodů neudělení krátkodobého schengenského víza

Dne 31. července 2019 vstupuje v platnost novela zákona č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky.  Tato novela mj. zavádí nový poplatek za podání odvolání proti neudělení schengenského víza, ve výši 60 € (který je vybírán v místní měně). Bez úhrady tohoto poplatku v okamžiku podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza není tato žádost přijatelná.

2. Změna lhůty pro posouzení žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza

Tato lhůta se prodlužuje na 60 dní od doby kdy odvolací orgán, tj. ministerstvo zahraničních věcí České republiky, obdrží podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Dosud tato doba činila 30 dní od podání žádosti.

3. Fotografie žadatele o vízum v pase

Aktuální podoba žadatele o vízum musí odpovídat fotografii v cestovním pase, se kterým žádost o vízum podává. Nesplnění tohoto požadavku může být důvodem pro odmítnutí žádosti.

4. Způsob vyplnění dotazníku

Připomíná se, že formulář žádosti o vízum musí být vyplněn  latinkou, tiskem nebo  velkými tiskacími písmeny

5. Diplomatická nóta jako náhrada některých podpůrných dokladů k žádosti o krátkodobé vízum

Připomínáme, že diplomatická nóta je přijatelná jako náhrada některých dokladů k žádosti o krátkodobé vízum pouze pokud účelem cesty je oficiální/služební jednání. Předložení diplomatické nóty v souvislosti s turistickým účelem žádosti je nepřípustné a taková žádost nemůže být přijata k posouzení.

6. Dlouhodobá víza za účelem udělení zaměstnanecké karty

V souvislosti s probíhající úpravou zákonů České republiky byl dočasně zastaven příjem žádostí o udělení dlouhodobých víz za účelem získání zaměstnanecké karty. Udělování termínů pro podání těchto žádostí o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty bude obnoveno po konečném schválení příslušných předpisů České republiky. Předpokládá se, že k tomu dojde v průběhu září nebo října 2019.

7. Zastupování Slovenska ve věci rozhodování o udělení víza

Česká republika zastupuje Slovensko při přijímání, posuzování a rozhodování o žádostech o udělení krátkodobého schengenského víza. Tyto žádosti se řídí pravidly Velvyslanectví České republiky. Případné odvolání proti neudělení víza a žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza se řídí právem České republiky. Odvolací řízení  vedou správní orgány České republiky, tj. Ministerstvo zahraničních věcí.