français  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Alžír
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva prorektorky AMU v Alžírsku

V návaznosti na několikaletou spolupráci ZÚ v rámci „Festivalu symfonické hudby“ i na následné kontakty s Institutem (INSM) a jednání VZÚ s ministrem kultury Azzedinem Mihoubim  přijela do Alžíru prorektorka AMU pro zahraniční vztahy paní Ingeborg Radok Žádná. V rámci jejího pobytu se podařilo nastavit základní rámec pro rozvoj spolupráce mezi pražskou AMU/HAMU a INSM, nicméně na základě přijetí u ministra kultury byla tato spolupráce rozšířena i o projekty v oblasti filmu, kterou může poskytnout pražská FAMU. Ministr během přijetí sdělil VZÚ eminentní zájem o inscenování jedné z her V. Havla v Alžírském národním divadle.

Přijetí u ministra kultury (původním povoláním novinář, spisovatel a básník, je jedním z dvaceti světových básníků, jehož báseň byla u příležitosti Milénia vytesána do mramoru v britském Greenwichi) nebylo jen pouhou zdvořilostní schůzkou, ale jako obvykle přineslo další náměty spolupráce. Kromě již zmíněné žádosti o inscenaci jedné z Havlových her, projevil zájem o spolupráci s odborníky z FAMU, které by rád přivítal na krátké pobyty v Alžíru. Ministr se dále zajímal o existující české filmové festivaly a možnou účast alžírských zástupců, jako vhodný se jeví festival Jeden svět. V návaznosti na předešlé jednání s VZÚ předal ministr seznam alžírských spisovatelů, jejichž díla navrhl k vydání v některém z českých nakladatelství.

Ministr předal pí prorektorce kolekci CD, které představují různé druhy tradičních alžírských hudebních stylů (andalous, chaabi aj.). HAMU tak získá zcela ojedinělý přehled o této u nás vesměs neznámé hudební tvorbě.

Spolupráce s INSM (Institut National Supérieur de la Musique) se bude prozatím odehrávat mezi oběma školami, jedná se především o vyslání českých pedagogů na prozatím krátké přednáškové pobyty do Alžíru. Zájem je hlavně o pianisty, sbormistry a dirigenty. Cílem je zařadit počátkem příštího roku tuto spolupráci do programu Erasmus +, a získat tak více prostředků na výměnné pobyty studentů a pedagogů, a to na období několika let. Česká strana vyšle mj. svého studenta varhaníka na koncert klasické hudby, který v místní katedrále pravidelně pořádají zastupitelské úřady. Všechny příjezdy českých umělců zároveň využijeme k uspořádání „master class“ v INSM.

Klasická hudba se především v posledních dvaceti letech snaží získat svoje místo na místní kulturní scéně, díky velkému úsilí několika nadšenců se podařilo mj. zřídit pobočky hudebních škol ve všech krajských městech, kromě symfonického orchestru v hlavním městě bude 18. února „obnovena“ i činnost symfonického orchestru v druhém největším městě Oranu.

O spolupráci s ČR projevilo velký zájem i Alžírské národní divadlo, které má tři stálé soubory – pro dospělé diváky, děti ale i soubor tělesně postižených herců.

Pracovní návštěva prorektory AMU se těšila i poměrně značné pozornosti médií, ať už elektronických či tištěných, paní prorektorka poskytla rozhovor frankofonní rozhlasové stanici Chaine3, velvyslankyně pak vystoupila na frankofonním televizním kanálu Canal Algérie. Obojí společně s ředitelem INSM A. Bouzzarou.

Odkazy na mediální výstupy:

Schůzka v hudebním institutu

Schůzka v hudebním institutu

Novinový článek v El Watanu

Novinový článek v El Watanu