français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář na téma transformace ekonomiky


Dne 12. 6. 2019 uspořádal ZÚ ve spolupráci se ZÚ Maďarska a Polska a s místním podnikatelským think thankem CARE (Cercle d´Action et de Réflexion autour de l´Entreprise) seminář, jehož hlavním tématem bylo sdílení zkušeností z transformace plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, a to především z pohledu role státních institucí, jejichž fungování je pro úspěšný průběh transformace zásadní. Tímto způsobem se tedy seminář připojil k prioritám českého předsednictví v ECOSOCu, jimž je mj. role státních institucí. Seminář byl zároveň připomínkou 15. výročí vstupu našich zemí do EU i jakousi „předzvěstí“ nadcházejícího předsednictvím CZ v rámci skupiny Visegrád. Pro ČR to byl již druhý krok ve snaze o předání „transformačních“ zkušeností, prvním byla dubnová cesta tří expertů MF na studijní pobyt na MF ČR.

Seminář byl velmi úspěšný, na 100 míst se dostavilo 160 zájemců z řad podnikatelů, novinářů, vysokoškolských pedagogů, občanské společnosti i státních institucí. Semináři se dostalo i velké pozornosti kolegů především evropských ZÚ, velký ohlas měla akce i v médích, opakovaně se jí velkými články věnovaly hlavní tištěné i internetové deníky, v přímém přenosu ji vysílalo i jedno ze soukromých rádií.

 Za ČR vystoupil v debatě známý ekonom Tomáš Sedláček, za Maďarsko Arpád Kovacz, který se aktivně podílel na transformaci maďarského hospodářství, za PL přijel Bronislav Wildstein, který se účastnil společně se Solidaritou politických přeměn v zemi a ekonomický expert Filip Mudyna

Cílem semináře nebylo poskytnout jednoznačný „návod“ na transformaci ekonomiky, byl koncipován jako sdílení zkušeností tří podobných, nicméně ne zcela identických cest našich zemí. Za hlavní rozdíly pro uskutečnění výše zmíněného procesu lze mj. považovat v Alžírsku již existující soukromý sektor a na druhé straně neexistující vnější tlak ale i pomoc, jimž „čelily“ země střední Evropy na cestě o vstup do EU.

Média věnovala akci velkou pozornost, např. deník El Watan obsáhlou zprávu ze semináře doplnil i informacemi o dalších úspěšných transformacích, vybral Tunisko, Španělsko a Filipíny.

přílohy

Mediální ohlasy 1 MB PDF (Acrobat dokument) 24.6.2019