français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

(Archivní článek, platnost skončena 31.05.2021.)

Sčítání lidu, domů a bytů je povinné pro všechny osoby, které mají o půlnoci z 26. na 27. března 2021 na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.

Cizinci žijící v ČR

Účastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v České republice azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů.

Osoby v zahraničí

Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly v České republice k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodného pobyt na dobu delší než 90 dnů. Sčítání online umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoli.

Formulář k provedení sčítání online (onlinescitani.cz) bude dostupný na stránkách www.scitani.cz

Občané ČR, kteří  v ČR trvalý pobyt již nemají, sčítací formulář nevyplňují.

přílohy

Sčítání 2021 512 KB PDF (Acrobat dokument) 10.3.2021