français  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 8. - 9. října 2021

Prezident České republiky svým rozhodnutím z 28. 12. 2020 vyhlásil na základě Ústavy České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

Velvyslanectví České republiky v Alžíru tímto informuje občany ČR o možnosti zaregistrování do zvláštního seznamu voličů vedeného u tohoto zastupitelského úřadu nejpozději do 29. srpna 2021. Zaregistrovaní voliči mohou osobně požádat o vystavení voličského průkazu nejpozději do 16. hodin dne 6. října 2021. 

Volič podá zastupitelskému úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu voličů, písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, ke které doloží cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR, popřípadě originál, nebo ověřenou kopií dokumentu potvrzujícího totožnost (např. osvědčení o státním občanství) ne starší jednoho roku a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Případná žádost o voličský průkaz musí být podána rovněž písemně s úředně ověřeným podpisem. 

Volby pro občany České republiky v Alžírsku se budou konat v určené volební dny v prostorech Velvyslanectví České republiky, 3, chemin de Ziryab, Alger.