česky  english 

rozšířené vyhledávání


Opatření spojená s COVID-19 a možností přicestování do Jordánska

V mimopracovní době funguje pro urgentní případy konzulární pohotovostní linka Velvyslanectví ČR v Ammánu na telefonním čísle 00962 797 301 990. více ►

Česká republika v rámci projektu NATO slavnostně předala výcvikové centrum pro ženské příslušnice ozbrojených sil Jordánska

thumb

Její Královská Výsost Princezna Salma Bint Abdullah II (dcera krále) dne 7. června 2021 slavnostně otevřela MWTC /Military Women´s Training Center Al Ghabawi v severojordánské Zarce. více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. více ►

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

PŘEHLEDNĚ: Platná pravidla pro přicestování do ČR z Jordánska

Od 2. srpna 2021 je podle Ochranného opatření Ministerstvas zdravotnictví ČR Jordánsko považováno za zemi s nízkým rizikem nákazy, tzv. zelenou zemi. více ►

Od 27. 3. začíná sčítání lidu domů a bytů 2021. Pro koho je povinné?

thumb

V sobotu 27. 3. 2021 oficiálně začíná sčítání lidu domů a bytů. Sčítání je povinné pro všechny osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR. Lze ho podstoupit i online a to od 27. 3. do 9. 4. 2021. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. října 2021

Prezident republiky vyhlásil 28. 12. 2020 rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října. více ►

Krizové opatření v ČR: přicestovat je možné jen v nezbytně nutných případech

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 usnesení vlády č. 1334 o přijetí krizového opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Připomínka Dne veteránů a obětí válek – položení věnce zastupitelského úřadu Ammán

thumb

Dne 8. listopadu 2020 jsme si v Ammánu s velvyslancem Josefem Koutským na residenci velvyslankyně Kanady připomněli Den veteránů a položením věnce se stuhou České republiky uctili památku obětí světových válek. více ►