česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápis k distanční online výce českého jazyka pro předškolní vzdělávání

Projekt distanční online výuky českého jazyka je uzpůsoben specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Výuka je zaměřena především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Na podzim roku 2021 jsme za něj Krajánek ve světě obdržel Evropskou jazykovou cenu LABEL, ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci České republiky ji organizuje Dům zahraniční spolupráce v kooperaci s MŠMT ČR.

PŘEDŠKOLÁCI – jarní kurz 2022

Cílem dvouměsíčního kurzu bude rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Budeme se věnovat správnému pojmenovávání věcí a situací, které nás obklopují. Zaměříme se na samostatné a smysluplné vyjádření myšlenek, nápadů a pocitů, a to ve vhodně zformulovaných větách. Povedeme rozhovory, budeme tvořit otázky a odpovědí na ně reagovat. V neposlední řadě bude naší snahou verbální domluva a porozumění slyšenému. Témata budou vybírána tak, aby obsahovala to, s čím se děti každodenně setkávají. Zmapování a prohloubení znalostí pomohou děti připravit na nultou či první třídu celoročního kurzu, který bude zahájen od podzimu 2022.


Zájemci se mohou přihlásit zde: https://forms.gle/aLttadWBLeHYL6678


Hodinový fond: 1x týdně 45 minut
Termíny výuky: 20. dubna až 14. června 2022 (8 výukových týdnů)
Maximální počet dětí ve třídě: 5


Dny a časy výuky (časy jsou uváděny v časovém pásmu ČR):

  • středa 16:00 – 16:45
  • středa 18:00 – 18:45
  • středa 21:30 – 22:15
  • čtvrtek 17:00 – 17:45
  • sobota 9:30 – 10:15

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na www.krajanekvesvete.cz/vyuka.