česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: AAD
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22

Krajánek ve světě v novém školním roce 2021/2022 navyšuje počet tříd a rozšiřuje čas výuky tak aby vyhovovala časovým pásmům po celém světě.
 

V letošním školním roce (2020-21) spolek realizoval první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu spolupracoval s Magistrátem hlavního města Prahy a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


O PROJEKTU - Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.


Zájem o online výuku pro české děti ve světě v právě končícím školním roce několikanásobně převýšil kapacitu tříd v pilotním roce. To jen potvrdilo smysluplnost tohoto projektu. Jeho cílem je zajistit výuku českého jazyka a reálií zejména českým dětí ve světě, které žijí v místech, kde není krajanskými spolky a školami výuka organizovaná nebo to mají do krajanských škol daleko.

Aby vyšel zájemcům vstříc, navyšuje spolek v příštím školním roce počet tříd a rozšíří časy výuky tak, aby vyhovovala i neevropským časovým pásmům. Díky tomu může přivítat i další nové žáky, kteří se prostřednictvím virtuálních tříd nejen něco nového a zajímavého naučí, ale naváží vztah s českými kamarády - krajánky z celého světa. 

Ve školním roce 2021/22 pokračuje spolek s úspěšnou výukou na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ a přidává pilotně úroveň 3. třídy ZŠ a projektově-konverzační hodiny pro děti, které se nepřipravují na přezkoušení v kmenových školách v ČR.

Předběžné přihlášky pro příští školní rok Krajánek přijímá z organizačních důvodů do 20.6. Od poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na https://www.krajanekvesvete.cz/vyuka/zapis-na-rok-2021-22/