česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překlad a ověřování překladu u dokumentů pro řízení podle Školského zákona

Krajské školské úřady v ČR odmítají přijmout dokumenty potvrzující studium v zahraničí, u kterých byly překlady realizovány a ověřeny, příp. pouze ověřeny zastupitelskými úřady ČR.

Krajské úřady se při odmítání překladů vyhotovených či ověřených zastupitelskými úřady ČR opírají o ustanovení §108, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (tzv. Školský zákon), který obsahuje informaci, že k žádosti se současně připojí úředně ověřený překlad dokladů uvedených v odstavci 2 nebo 3 do českého jazyka vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků.

Výše uvedené ustanovení školského zákona tudíž vylučuje možnost použít při žádosti o uznání vzdělání v zahraničí překlad dokumentů provedený jiným subjektem než stanoveným v zákoně. V praxi toto znamená, že zastupitelské úřady ČR nemohou vyhotovovat překlady u dokumentů pro řízení podle Školského zákona. Takový překlad může provést výhradně tlumočník zapsaný v ČR do seznamu znalců a tlumočníků.