česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zpracování a ochrana osobních údajů

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5,
118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ:  45769851, viz Přehled povinně zveřejňovaných informací, dále jen „MZV“, jakožto správce osobních údajů, pří plnění svých úkolů zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

MZV informuje subjekty údajů, se kterými přichází do styku, o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále v souladu s dalšími relevantními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.