česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Ammánu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hlavní město Jordánska plánuje rozsáhlou modernizaci

Ammánská radnice pracuje na nové strategii rozvoje města s výhledem na následujících pět let, jejímž hlavním cílem má být především zahájení transformace čtyřmilionové metropole ve „smart city“. Klíčovými pojmy jsou digitalizace a mírnění dopadů klimatických změn pomocí udržitelných řešení. Jednou z hlavních konkrétních výzev je přitom rychlý rozvoj systému ekologicky šetrné veřejné dopravy.

Ammánská radnice pracuje na nové strategii rozvoje města s výhledem na následujících pět let, jejímž hlavním cílem má být především zahájení transformace čtyřmilionové metropole ve „smart city“. Klíčovými pojmy jsou digitalizace a mírnění dopadů klimatických změn pomocí udržitelných řešení. Jednou z hlavních konkrétních výzev je přitom rychlý rozvoj systému ekologicky šetrné veřejné dopravy.

Takzvaný „velký Ammán“ se rozléhá na přibližně 800 km2, je rozčleněn na 22 čtvrtí a žije v něm přibližně polovina jordánské populace. Jeho radnice má ambice jít ve stopách technologicky nejrozvinutějších sídel v zemích Zálivu a plně zúročit svůj potenciál obchodní křižovatky mezi Asií, Afrikou a Evropou. Už nyní je přitom po Dubaji a Dauhá nejoblíbenějším sídlem pro regionální pobočky mezinárodních korporací v arabském světě, jehož je zároveň pátým největším městem. Rozhodujícím faktorem úspěchu přitom bude modernizace prakticky všech infrastrukturních sítí, které jsou nyní nejen technologicky zastaralé a nehospodárné, ale také s ohledem na rychlost rozvoje města i značně poddimenzované.

Nová strategie rozvoje by měla ve všech svých aspektech akcentovat trvale udržitelná řešení. Ammán se mj. v roce 2015 zapojil do projektu “C40 cities“, čímž se společně s dalšími světovými metropolemi zavázal k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Kromě dopravy je jednou z hlavních výzev snižování energetické náročnosti budov, v nichž se vzhledem ke klimatickým podmínkám v Ammánu téměř plynule přechází mezi klimatizací a vytápěním, přičemž téměř všechny stavby ve městě postrádají venkovní izolaci. Některé domy ale již přecházejí na ohřev teplé vody pomocí solární energie. Ammán má od roku 2019 ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj zpracován vlastní Green City Action Plan (GCAP), jehož prioritnímu body jsou kromě snižování energetického zatížení také otázky zpracování pevného odpadu, šetrnější zacházení s vodou a městská doprava.

Zásadní posílení veřejné dopravy a využívání elektrobusů je součástí projektu inteligentního dopravního systému, který má být integrální součástí nové strategie a jehož cílem je snížit ekologické dopady, zmírnit dopravní zatížení města a zlepšit propojení se sousedními guvernoráty. Současný rozsah veřejné dopravy je nedostatečný, dle veřejných průzkumů i analýz mezinárodních organizací dokonce limituje řadu jeho méně majetných obyvatel a žen v možnosti cestovat do zaměstnání. První vlaštovkou jsou v loňském roce dokončené tři autobusové městské linky napříč širším centrem města s vymezenou jízdní dráhou a zastávkami. Cílem je i maximální využití digitálních řešení pro veřejnou dopravu, přičemž pro Ammán bude novinkou i elektronický systém jízdného a předplatného. Velkou výzvou je i odpadové hospodářství, objevují se první testovací pokusy s tříděním odpadu. Jeho recyklace by měla být dalším z témat připravované strategie, důraz by měl být kladen na produkci energie z bioodpadu.

Otázkou budou pro ekonomicky kolísající Jordánsko finanční zdroje pro takto komplexní a rozsáhlý veřejný projekt, zejména za situace, kdy zahraniční, respektive nearabské společnosti jsou dle stávajících pravidel z řady relevantních sektorů (včetně stavebnictví) téměř nebo zcela vyloučeny předem. Pokud budou ale současně realizovány slibované reformy v oblasti přístupu zahraničních investorů na trh a obecně zlepšování podnikatelského prostředí, nabízí se českým firmám široká škála příležitostí, např. v sektorech dopravy, energetiky či IT a obecně oblast udržitelných technologií.

Zuzana Benešová

ekonomická diplomatka ZÚ Ammán