česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé příležitosti pro uplatnění českých výrobků, zařízení a služeb na jordánském trhu:

1/ Spolupráce v rámci „Compact EU – Jordan Action Plan“
 

Ze strany EU byl v rámci podpory obchodní a výrobní spolupráce evropských firem s Jordánskem vyslán do Jordánska obchodní expert Peter Bernhardt (PB), jehož posláním bylo kontaktovat jordánské firmy a vytipovat ty, které splňují podmínky obchodování se zeměmi EU. Mezi kritéria výběrového řízení patřila profesionalita managementu, připravenost k exportu, poprodejní servis, schopnost přizpůsobit produkty požadavkům EU trhu a flexibilita k potřebám EU. PB vyhodnotil seznam 380 firem předaný jordánskou stranou. Firmy splňující předpoklady a záruky pro obchodování se zeměmi EU zařadil do seznamu, který je publikován na následující webové adrese:

http://www.jordanindustrydirectory.com/business-directory/

Na základě vzájemné dohody Delegace EU a Jordan Investment Commission bude seznam firem ve shora uvedeném adresáři stále průběžně doplňován.

Odkaz na seznam firem perspektivních a vhodných k obchodování či výrobní kooperaci s evropskými firmami předáváme tímto českým firmám a podnikatelům. Doporučujeme, aby české výrobní a exportní firmy z relevantních oborů adresář průběžně navštěvovaly a v případě zájmu kontaktovaly přímo zde uváděné jordánské firmy za účelem rozvinutí vzájemné obchodní či výrobní spolupráce.

Jedná se o příležitost českých firem k permanentnímu sledování a navazování obchodní či výrobní spolupráce s vhodnými jordánskými firmami.

 

2/ Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti v Jordánsku na období 2017 – 2020

V únoru 2017 publikovalo jordánské ministerstvo energetiky a minerálních zdrojů plán ke zvýšení energetické účinnosti na období 2017 – 2020 s názvem „Nacional Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) 2017 – 2020“, jehož cílem je zajistit spolehlivé zdroje energie při nejnižších možných nákladech, zvýšit energetickou účinnost v průmyslové výrobě a obecně prosazovat úspornost ve spotřebě energie.

Záměr vyšší úspornosti se má dosáhnout např. nahrazením žárovek úspornými žárovkami LED v rezidenčních oblastech, dodatečným umístěním tepelné izolace na střechy stávajících budov, budováním nových rezidenčních objektů s účinnou tepelnou izolací, nahrazením neónových svítidel ve veřejných budovách, hotelech, nemocnicích a pouličních osvětleních zářivkami s nízkou spotřebou, nahrazením elektrických pohonných jednotek v rozvodech vody jednotkami s úsporným provozem a budováním zdrojů obnovitelné energie.

 

Informace k plánu NEEAP jsou k dispozici na webových stránkách jordánského ministerstva energetiky a minerálních zdrojů (www.memr.gov.jo), kde jsou také publikovány významné tendry k dovozům v této oblasti. Vzhledem k vládní podpoře uvedeného programu se naskýtá českým firmám příležitost dodávat zmíněná zařízení, tedy např. úsporné žárovky, světelná tělesa, moderní pohony k čerpání vody, anebo izolační materiály pro rezidenční stavby.

Doporučujeme tedy, aby české exportní firmy z relevantních oborů věnovaly plánu NEEAP a vypisovaným tendrům průběžně pozornost.

 

3/ Dodávky technologií k projektu zastavení vysychání Mrtvého moře

Na základě skutečnosti, že Mrtvé moře postupně vysychá, připravilo Jordánsko ambiciózní projekt odsolování mořské vody z Rudého moře a jejího přečerpávání do Mrtvého moře. S ohledem na dlouhodobě prokázaný úbytek vody byly první aktivity k řešení této nepříznivé situace zahájeny už v roce 2002.

Aktualizovaná studie I. etapy projektu předložená v květnu 2016 navrhuje vybudování odběru vody z Rudého moře v objemu 300 miliónů m3 s tím, že po odsolení bude část vody sloužit spotřebě hlavního města Ammánu, část bude dodávána do Izraele a zbývající část bude sloužit doplňování stavu vody v Mrtvém moři. Voda získaná z Rudého moře bude přečerpávána po odsolení výkonnými čerpadly do zásobníků v geograficky nejvyšším místě na trase mezi Rudým mořem a Mrtvým mořem. Ze zásobníků poteče již samospádem do Ammánu, Izraele a do Mrtvého moře. Celková spotřeba elektrické energie na odsolování, čerpání a ostatní provoz v I. etapě se odhaduje na 71 MW. Podstatná část potřebné energie by měla pocházet ze solárních elektráren, asi 40 % bude dodáno ze tří vodních elektráren, jejichž výstavba je součástí celého projektu.

Jordánská vláda projekt pokládá za velmi důležitý, veškeré činnosti spojené s jeho realizací budou zproštěny odvodu daní. Zahájení I. etapy projektu se předpokládá v květnu 2018 a její ukončení je plánováno na květen 2021.

Stavba přivaděče vody z Rudého moře do vysychajícího Mrtvého moře je dlouhodobý ambiciózní projekt, při jehož realizaci by mohly najít uplatnění i dodávky českých energetických firem. Zainteresované firmy mohou navštívit webové stránky ministerstva pro vodní hospodářství a zavlažování www.mwi.gov.jo, kde jsou k projektu uvedeny podrobnosti. Dále na e-mailové adrese Hazim_Elnaser@mwi.gov.jo je možno získat informace z hlediska případné účasti českých firem ve výběrových řízeních na dodávky zařízení.

 

Doporučujeme českým firmám sledovat výše uvedené webové stránky a pro nabídkovou činnost kontaktovat Hazim El Nasera, který je o zájmu českých firem informován a přislíbil reagovat na jejich eventuální dotazy.