česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady ČR - nové formuláře (zápis otcovství, manželství, partnerství, narození, úmrtí)

Prostřednictvím ZÚ Ammán lze požádat o rodný list, oddací list, úmrtní list nebo jejich duplikáty. Pro jejich vyřízení je nutné předem si sjednat schůzku na tel. č. 06 - 5927051 ext. 15 nebo na e-mailové adrese amman@embassy.mzv.cz.

přílohy

Zápis otcovství 34 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Zápis manželství 46 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Zápis narození 44 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Zápis otcovství 4A 33 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Zápis otcovství 4B 33 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Zápis partnerství 36 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Zápis úmrtí 34 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Oddací list

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno. více ►

Rodný list

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, tak podle § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič… více ►