česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oddací list

Manželství občanů České republiky (alespoň jeden ze snoubenců/manželů), k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do Zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, Husova 3, Brno.

Důrazně upozorňujeme všechny občany a občanky  ČR na jejich zákonnou povinnost podat bezodkladně žádost o zápis zahraniční matriční události!

Další informace naleznete rovněž na webových stránkách Zvláštní matriky v Brně.

 

Co je zapotřebí předložit:

1) Vyplněný formulář o uzavření manželství

2) Originál jordánského oddacího listu, superlegalizovaný s úředně ověřeným překladem do českého jazyka

3) Originál rodných listů obou manželů

- občan České republiky může předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR

- originál rodného listu, superlegalizovaný s úředně ověřeným překladem do českého jazyka

4) Originál dokladu totožnosti

-     občan ČR předkládá platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR, v případě

neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR.

-          cizí státní občan předkládá platný cestovní pas

5) Originál dokladu o rozvodu

Pokud jste vstupovali do svazku manželského jako rozvedení, je zapotřebí předložit doklad o ukončení předchozího manželství.

a) v případě občana ČR je nutno předložit Rozsudek o rozvodu uznaný českým soudem (Nejvyšším soudem v ČR se sídlem v Brně - pokud rozvod proběhl v zahraničí, či soudem dle místa rozvodu v ČR).
b) v případě cizího státního občana je nutno předložit cizozemské rozhodnutí o rozvodu".

6) Úmrtní list zemřelého manžela, uzavíral-li některý ze snoubenců manželství jako ovdovělý

7) Případně žádost o zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru (DOCX, 25 KB)

Popřípadě žádost o dodatečný zápis příjmení ženy po uzavření manželství v mužském tvaru.

8) Poplatek za podání žádosti

 

Důležitá poznámka:

Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR, je zapotřebí vyplnit na své jméno Dotazník ke zjištění státního občanství.

 

přílohy

Zápis manželství 46 KB DOC (Word dokument) 12.2.2019

Priloha_5B_Zadost__o_zapis_prijmeni_do_knihy_manzelstvi_... 26 KB DOC (Word dokument) 11.2.2013