česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový způsob objednávání termínů pro příjem žádostí o pobytová oprávnění na období od 1. prosince 2017

Velvyslanectví České republiky v Ammánu informuje, že od 1. 12. 2017 je v platnosti nový systém pro objednávání k příjmu žádostí o pobytová oprávnění.

A/ Podání žádostí o krátkodobá schengenská víza (tj. víza k pobytu nepřesahujícímu 90 dnů) se provádí prostřednictvím zprostředkovatelské agentury VFS Global (www.vfsglobal.com) se sídlem v Ammánu, Sweifieh, Galleria Mall, ulice Abdul Raheem Al-Haj Moh´d, budova č. 56, 4. patro, tel. +962 06 5001628, email info.czejor@vfshelpline.com.

Pouze rodinní příslušníci občanů ČR/EU (tj. manžel/-ka, syn/ dcera občana ČR/EU) doprovázející občana do ČR mohou podat žádost během konzulárních hodin přímo na velvyslanectví. Doporučujeme informovat předem na amman@embassy.mzv.cz.

B/ Pro dlouhodobá víza (tj. víza k pobytu nad 90 dnů) a zaměstnanecké karty platí obligatorní emailové objednávání výlučně na adrese visa_amman@mzv.cz (počínaje 27. listopadem 2017).  Žádost o termín musí vždy obsahovat vyplněný jednotný formulář (viz příloha níže ke stažení).

Platí pravidlo jeden e-mail – jeden žadatel. Výjimkou jsou nezletilé děti, které podávají žádost spolu se svým zákonným zástupcem.

Přílohou objednávky musí být:

1) Vyplněný jednotný formulář (viz příloha níže ve formátu .docx

2) kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobnímu údaji ve formátu pdf/jpg;

3) kopie stránky dokladu prokazujícího účel pobytu ve formátu pdf/jpg (např. potvrzení o studiu).

Důležité upozornění: E-mailová objednávka, která nebude obsahovat požadované přílohy nebo nebude obsahovat požadované přílohy v požadovaném formátu, bude považována za neplatnou!

Kapacita termínů je 6 žádostí týdně, 24 žádostí měsíčně.

Velvyslanectví po obdržení platné e-mailové objednávky žadateli potvrdí e-mailem přidělený termín. Termíny jsou přidělovány v pořadí doručení objednávek do příslušné emailové schránky. 

Stanovené termíny jsou pevné, nelze je měnit ze strany žadatele, ani ze strany vízového a konzulárního oddělení Zastupitelského úřadu Ammán!

V případě zrušení termínu ze strany žadatele nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky.

přílohy

Formulář pro objednání termínu 12 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.11.2017