english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 04/05/2020

Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 04/05/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 126.045 případů nákazy COVID-19, z čehož 3.397 souvisejících úmrtí.

 

Aktuální lety do Evropy:

Dle veřejně dostupných informací jsou v nabídce mezinárodních lety - ve dnech 07/05/2020, 12/05/2020 a 13/05/2020 společnost Sun Express zavedla mimořádné lety z Tureckých měst: Antalya, Adana a Ankara do Evropských měst: Frankfurt a Düsseldorf (POZOR! Informace je souhrnná a orientační - to znamená, že každý uvedený den nelze aplikovat na uvedené destinace či v kombinaci mezi destinacemi. Je zapotřebí konzultovat přímo stránky dopravce!). Lety dále nabízí mj. společnost Belavia. Doporučuje se sledovat nabídku průběžně, jelikož se mohou objevit další lety v nabídce. Lety z letiště Istanbul lze mj. konzultovat na stránkách letiště.

UPOZORNĚNÍ: Závazné informace ohledně letů poskytuje pouze daná letecká společnost, zastupitelský úřad neručí za případné změny či zrušení letů. Pro podrobnější informace kontaktujte příslušnou leteckou společnost.

PAMATUJTE, že dopravci či jednotlivé státy mohou mít podmínky při odbavení/letu samotném/tranzitu etc., které musíte dodržovat - informace Vám může podat vždy příslušný dopravce/příslušný úřad.

POZOR! Je nutn0 zvážit omezení a podmínky při vstupu do tranzitních zemí - správný výklad a informace mohou poskytnout výlučně příslušné úřady dané země. Komerční lety z Istanbulu jsou stále v omezeném množství k dispozici se spojením do České republiky s leteckým a případně dále s pozemním tranzitem . V takových případech je nutné zvažovat návratovou cestu s ohledem na různá omezení tranzitních států a dopravců.

Informaci o těchto či dalších letech Vám může podat Generální konzulát České republiky v Istanbulu stejně jako o případných repatriačních letech jiných států v rámci EU.

Nelze vyloučit, že v místě jsou jiné možnosti mezinárodní dopravy než uváděné na našich webových stránkách, ale zastupitelskému úřadu taková informace nemusí být známa.

Při případném návratu do ČR nezapomínejte na své povinnosti ve věci oznámení.  Tuto povinnost můžete splnit i vyplněním online formuláře v českém jazyce, alternativně v jazyce anglickém.

Doporučujeme při zakoupení letu si průběžně ověřovat situaci ohledně platnosti letu a rovněž situaci v tranzitních zemích, které se mohou měnit.

 

Informace MZV ČR:

Nouzový stav: Nejčastější otázky a odpovědi

Ukončení omezení vycestovat - informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

 

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.