english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 06/04/2020

Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 06/04/2020 bylo potvrzeno 27.609 případů nákazy COVID-19, z čehož 574 souvisejících úmrtí.

Vycestování z Turecka:

Mezinárodní lety z Istanbulu jsou stále k dispozici do České republiky či blízké lokace s následnou pozemní dopravou. Při užití těchto letů je nutné zvažovat omezení v různých tranzitních bodech s řádným plánováním celé trasy. O mezinárodních letech z Turecka do ČR/EU můžete obdržet informace prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu.

V současnosti QATAR AIRWAYS neuvádí možnost letu z Istanbulu do Doha pro případný návazný let do Prahy - je nutné se informovat přímo u letecké společnosti. Uvedené nevylučuje lety v ose Doha-Praha.

Nabídku společnosti BELAVIA v ose Istanbul-Minsk-Praha je nutné ověřit přímo u letecké společnosti.

Lze konzultovat přímo s dopravcem SUN EXPRESS další možnosti nabídky letů do Dusseldorfu/Německo. Při užití těchto letů je nutné zvažovat omezení v různých tranzitních bodech s řádným plánováním celé trasy.

O možnostech repatriačních letů od jiných států v rámci EU se můžete informovat prostřednictvím Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu.

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra - pro držitele ID Turecka (tzv. kimlik) je dle převzatých informací možné použít systém eDevlet.

Zjistěte si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku: