english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 08/04/2020

Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 08/04/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 34.109 případů nákazy COVID-19, z čehož 725 souvisejících úmrtí.

Dodatečné informace k mezinárodní dopravě:

Někteří letečtí dopravci v poslední době nabídli lety (charakterově typu charter) s odletem i v jiné lokaci než je Istanbul do Německa či případně jiného státu EU. Je zapotřebí se informovat přímo u leteckých společností o podmínkách a pravidlech letu. Rovněž je nutné zvážit různá omezení vstupu/tranzitu třetí země přes kterou plánujete návrat. Doporučujeme se obrátit na příslušné úřady dané země a pro základní orientaci využít příslušné zastupitelské úřady České republiky. Doporučujeme při zakoupení letu si průběžně ověřovat situaci ohledně platnosti letu a rovněž situaci v tranzitních zemích, které se mohou měnit.

Informaci o letech Vám může podat Generální konzulát České republiky v Istanbulu stejně jako o případných repatriačních letech jiných států v rámci EU.

Nelze vyloučit, že v místě jsou jiné možnosti mezinárodní dopravy než výše uváděné, ale zastupitelskému úřadu taková informace nemusí být známa.

V případě, že cestujete pozemní cestou na určené letiště přes provincie, tak se obraťte na kancelář guvernéra a požádejte zavčas o cestovní povolení s odůvodněním mezinárodního letu.

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra - pro držitele ID Turecka (tzv. kimlik) je dle převzatých informací možné použít systém eDevlet.

Zjistěte si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Obecné zásady:

  • Nošení roušky/obličejové masky lze vykládat jako povinné na veřejných místech včetně míst výkonu práce. Doporučujeme nejenom z důvodů uplatňovaných pravidel v místě, ale rovněž v zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních dodržovat toto pravidlo obecně.
  • Udržujte nařízený odstup od ostatních osob (mj. i v dopravních prostředcích).
  • Respektujte omezení počtu osob (např. v obchodech).
  • Mějte na paměti místní věkové omezení pro zákaz vycházení pro osoby starší 65 let včetně a osob mladších 20 let.
  • Je zapotřebí sledovat opatření místních úřadů, která vedle celostátní úrovně mohou být dále různá na úrovni provincií a municipalit.
  • POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku: