english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 07/05/2020

Aktualizace informací: zákaz vycházení, rozvolňování opatření v Turecku. Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 07/05/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 131.744 případů nákazy COVID-19, z čehož 3.584 souvisejících úmrtí.

Následující zákaz vycházení (09/05 - 10/05):

Prezident Erdoğan ve svém projevu ze dne 04.05.2020 uvedl, že následující víkend bude opět uplatněn všeobecný zákaz vycházení (nyní již jen ve 24 tureckcýh provinciích: Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van a Zonguldak), tj. počátek o půlnoci ze dne 08/05/2020 na 09/05/2020 a konec o půlnoci ze dne 10/05/2020 na 11/05/2020!  Doporučujeme si zjistit informace v místě a zajistit si včas zajištění životních potřeb. Upozorňujeme, že právně závazné je vždy původní turecké znění daného nařízení a výklad tureckých úřadů, na které je nutné se případně obrátit. Mediální informace o zákazu vycházení lze sledovat zde.

Aktualizace k vnitřním opatřením v Turecku:

Povolené vycházky osob, které doposud mají zákaz vycházení, detaily lze nalézt v oběžníkum Ministerstva vnitra Turecka zde.

 • Dne 10/05/2020 od 11:00 do 15:00 mají povolené vycházky osoby ve věku 65 let a více a osoby trpící chronickýcm onemocněním.
 • Dne 13/05/2020 od 11:00 do 15:00 mají povolené vycházky osoby ve věku 0 - 14 let.
 • Dne 15/05/2020 od 11:00 do 15:00 mají povolené vycházky osoby ve věku 15 - 20 let.

Omezení vstupu/výstupu v rámci Tureckých měst/provincií, detaily lze nalézt v oběžníku Ministerstva vnitra Turecka zde.

 • Prodloužení zakázu dopravy v rozsahu vjezd/výjezd do 19/05/2020 do 24:00 hod.: Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van a Zonguldak.
 • Byla zrušena omezení vstupu/výstupu, která mají být učiněna po zemi, po moři či letecky pro provincie: Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin a Muğla.
 • Pro vstup do nově otevřených provincií je potřeba u místního úřadu guvernéra ověřit nutnost mít schválené povolení k cestě.
 • V provincii Antalya stále platí pravidla pro zajištění sociální izolace a mobility. Úřad guvernéra také určil výjimky pro vstup do této provincie bez platného povolení, detaily lze konzultovat zde.
 • V provincii Mersin stále probíhají nezbytné kontroly, zejména měření teploty při vstupu do provincie. Osobám příjíždějícím z provincií, ve kterých je omezen vjezd/výjezd, nebude umožněn vstup do provincie Mersin bez schváleného povolení k cestě, detaily lze konzultovat zde.
 • V provincii Malatya činnost Provinční rady pro cestovní povolení i nadále pokračuje. Je umístěna na autobusovém nádraží MAŞTİ, detaily lze konzultovat zde.
 • V provincii Erzurum stále platí omezení fyzického kontaktu, zajištění sociální izolace, snížení sociální mobility a kontaktu s lidmi. V oblastech Tekman a Ýspir, jež se nacházejí v provincii Erzurum, bude i nadále trvat předchozí omezení zákazu vstupu/výstupu, a to do 19/05/2020 do 24:00 hod., detaily lze konzultovat zde a zde.

Znovuotevření kadeřnictví, holičství a salonů krásy, detaily lze nalézt v oběžníkum Ministerstva vnitra Turecka zde.

 • Od 11/05/2020 jsou znovuotevřena kadeřnictví, holičství a salony krásy. Tato zařízení mají povolenou otevírací dobu 9:00 - 21:00 a provoz je umožněn za předpokladu dodržení řady opatření, jako např. nutnost objednání, důkladná dezinfekce prostor, omezení počtu osob v provozovně, nošení roušky, omezení rizikových poskytovaných služeb, apod.

Turecký prezident Erdoğan ve svém projevu dále informoval, že návrat k normálnímu životu bude postupný na základě normalizačního plánu:

 • Za předpokladu dodržení pravidel budou nákupní centra (AVM) otevřena od 11/05/2020.
 • Centrální přijímací zkoušky na střední školy (LGS) se budou konat dne 20/06/2020 a zkoušky na vysoké školy (YKS) se mají konat 27-28/06/2020.

Případné nedodržení tureckých nařízení může mít následky ve správním/trestním řízením ve vztahu k tureckým úřadům.


Informace MZV ČR:

Nouzový stav: Nejčastější otázky a odpovědi

Ukončení omezení vycestovat - informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.