english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 11/05/2020

Aktualizace informací: podmínky pro vstup do ČR, vnitrostátní opatření v Turecku. Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 11/05/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 138.657 případů nákazy COVID-19, z čehož 3.786 souvisejících úmrtí.

Pravidla pro vstup na území ČR platná od 11/05/2020:

Vláda ČR schválila dne 4.5.2020 usnesení č. 511 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPARE9V7), kterým se s účinností od 11/05/2020 00:00 ruší povinnost občanů ČR a příslušným kategoriím cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře MZV ČR. Dále pozbývá platnost zákaz nevyužívat po překročení státní hranice ČR při cestě do místa bydliště veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Informace o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténní opatření s platností od 11/05/2020 00:00 po dobu trvání nouzového stavu naleznete na https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx.

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané ČR udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

V současnosti zůstává pozastaveno přijímání žádostí o víza/přechodné pobyty a řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů na Velvyslanectví ČR v Ankaře. Informace o podmínkách přijímaní vízových žádostí na vybraných úřadech od 11/05/2020 naleznete na https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html.

Aktualizace k vnitřním opatřením v Turecku:

  • Dne 13/05/2020 od 11:00 do 15:00 mají povolené vycházky osoby ve věku 0 - 14 let, více informací zde.

Ode dnešního dne tj. 11.05. 2020, budou moci zahájit svou činnost holičství, kadeřnictví, kosmetické salony, začnou se otevírat tržiště s prodejem oblečení, hraček, květin, sazenic, skleněných výrobků, železářského zboží a zboží spotřebního. Na výše zmíněných místech je nesmírně důležité, aby majitelé podniků, provozovatelé, zaměstnanci i občané přísně dodržovali hygienická opatření a opatření přijatá v rámci boje proti koronaviru, tj.: sociální odstup, povinnost nošení roušky apod. Ministr vnitra Turecké republiky však upozorňuje, že odstranění některých omezení neznamená, že se život vrací do „normálu“. Nebezpečí epidemie ještě stále nepominulo, a  proto je potřeba i nadále pokračovat v provádění opatření. Více informací zde.

V rámci zajišťování provozu taxislužeb jsou implementovány zejména tato opatření (více informací zde):

  • Vozy taxislužeb budou pravidelně čištěny a dezinfikovány, nejméně jednou týdně.
  • Řidiči taxislužeb budou dodržovat hygienická opatření a budou nosit roušku.
  • Ve vozech taxislužby budou dostupné dezinfekční prostředky a pasažéři budou instruování, že je mohou/mají použít.
  • Více než tři pasažéři naráz nebudou moci využít taxi.
  • Pasažérům bez roušek nebude umožněno využití taxi.
  • Po každém pasažérovi budou muset být zajištěno důkladné vyvětrání vozidla taxi a dezinfikování míst, jež se předcházející pasažéri mohli dotknout.
  • Budou zavedena opatření pro umožnění bezkontaktní platby za taxislužbu.

Informace MZV ČR:

Nouzový stav: Nejčastější otázky a odpovědi

Ukončení omezení vycestovat - informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.