english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 15/04/2020

Aktualizace informací: opatření pro cesty veřejnou dopravou, hygienická opatření, omezení cestování mezi provinciemi. Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 15/04/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 65.111 případů nákazy COVID-19, z čehož 1403 souvisejících úmrtí.

Aktualizace k vnitrostátním opatření Turecka:

Rozhodnutím Rady pro veřejné zdraví Ankary ze dne 12/04/2020 byla zavedena nová opatření pro cestování v dopravních prostředcích. Od 13/04/2020 jsou zavedena následující opatření pro cestování vozidly veřejné dopravy (autobusy, soukromé veřejné autobusy, minibusy, ankaray, başkentray, metro apod.), spolu s dalšími meziměstskými, meziokresními dopravními prostředky přepravující cestující, taxi, všemi druhy obchodních vozidel, služebními vozy a osobními vozy, v nichž cestuje více než jedna osoba:

a) Používání roušky je povinné.

b) Ti, kteří nepoužívají roušky, nebudou moci nastoupit do vozidel veřejné dopravy. Řidiči a cestující u kterých bude zjištěno, že nemají roušku, budou každý zvlášť pokutováni.

c)  Kapacita pro sezení ve veřejné dopravě by měla být 50% z hlediska udržení ochrany sociální vzdálenosti, stojících cestujících by mělo být 25% (ve vhodných vozidlech).

d) S cílem usnadnit cestujícím nebo těm, kteří čekají na zastávkách správné dodržování sociální vzdálenosti, budou ve vozidlech a na zastávkách vydávána nezbytná varování a  budou přijata nezbytná výstražná informační opatření.

e) Ve všech vozidlech veřejné dopravy bude v rámci obecných hygienických podmínek k dispozici tekutý dezinfekční prostředek na ruce.

f) V zájmu ochrany sociální vzdálenosti ve vozidlech přijmou příslušné instituce nezbytná opatření, aby se zabránilo dalšímu rozšíření nákazy.

  • Případné nedodržení těchto opatření může být tureckými úřady pokutováno. Upozorňujeme, že opatření se v jednotlivých provinciích a městech mohou lišit, nicméně v obecném ohledu je lépe dodržovat tato opatření ve všech oblastech. Je zapotřebí sledovat opatření místních úřadů, která vedle celostátní úrovně mohou být na úrovni provincií a municipalit. Uvedené informace slouží pouze jako základní orientační přehled, právně závazná jsou vždy daná opatření tureckých úřadů.

Dále jsou cestující ve veřejné dopravě jsou povinni obsadit místu o okna a vedlejší ponechat volné. V městské dopravě v Ankaře bude stále zajišťována pravidelná autobusová doprava, ve všedních dnech bude metro jezdit v intervalech každých sedm minut v časech 7:00 - 9:30 a 16:00 - 20:30, mimo tyto časy pak bude jezdit v patnáctiminutových intervalech.

Stále platí opatření, že všechny osoby musí nosit roušky/pokrývku na obličeji v místech, kde se „lidé nacházejí společně, včetně supermarketů, trhů a pracovišť“. Poznámka: Vzhledem k obecnosti nařízení a určité nejasnosti i vzhledem k obecné ochraně se doporučuje českým občanům uvedené nařízení dodržovat obecně na veřejnosti. Více k danému opatření zde.

Stále zůstává v platnosti zákaz dopravy v rozsahu vjezd/výjezd v následujících provinciích: Adana, Ankara, Antalya, Aydin, Balikesir, Bursa, Denizli, Diyarbakir, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul, Izmir, Kahramanmaras, Kayseri,Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sanliurfa,T ekirdag, Trabzon,Van and Zonguldak. Více k danému nařízení zde.

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra - pro držitele ID Turecka (tzv. kimlik) je dle převzatých informací možné použít systém eDevlet. Při podávání žádosti o povolení k cestě na autobusových či leteckých terminálech se lze setkat s fyzickými formuláři žádostí v tureckém jazyce. Zde naleznete vzor formuláře žádosti o povolení k cestě v rámci Turecka veřejnou přepravou: povolení_TUR (PDF, 99 KB), ke kterému lze pro základní orientaci stáhnout neoficiální překlad do českého jazyka: formluář CZE (PDF, 397 KB). Českýpřeklad formuláře slouží pouze k pochopení a orientaci v tureckém originálu, který je potřeba použít. Je nutné vzít v potaz, že samotné formuláře mohou být průběžně aktualizovány a měněny.

Zjistěte si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

přílohy

formulář povolení TUR 98 KB PDF (Acrobat dokument) 9.4.2020

překlad povolení do ČJ 396 KB PDF (Acrobat dokument) 9.4.2020