english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 16/04/2020

Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 16/04/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 69.392 případů nákazy COVID-19, z čehož 1.518 souvisejících úmrtí.

Aktualizace k mezinárodním letům:

Dle obecných informací letecká společnost British Airways poskytuje let v ose Istanbul-Londýn s číslem letu BA 677 dne 17/04/2020 v 17:35 hod. V případě využití tohoto letu doporučujeme se seznámit se zpravodajstvím Velvyslanectví České republiky v Londýne a to především s možnostmi dopravy do ČR. POZOR! Je nutn0 zvážit omezení a podmínky při vstupu do Velké Británie (či dalších tranzitních zemí) - správný výklad a informace mohou poskytnout výlučně příslušné úřady Velké Británie (či tranzitních zemí). Komerční lety z Istanbulu jsou stále v omezeném množství k dispozici se spojením do České republiky s leteckým a případně dále s pozemním tranzitem . V takových případech je nutné zvažovat návratovou cestu s ohledem na různá omezení tranzitních států a dopravců.

POZOR! Let TK6141 v ose Istanbul-Praha plánovaný na 17/04/2020 v 06:35 místního (TUR) času byl bohužel zrušen.

POZOR! K 19.4. končí mimořádná zpoplatněná autobusová spojení pro občany, kteří se v důsledku opatření proti šíření nového koronaviru rozhodli k přepravě z různých evropských destinací zpět do ČR.

Informaci o letech Vám může podat Generální konzulát České republiky v Istanbulu stejně jako o případných repatriačních letech jiných států v rámci EU.

Nelze vyloučit, že v místě jsou jiné možnosti mezinárodní dopravy než uváděné na našich webových stránkách, ale zastupitelskému úřadu taková informace nemusí být známa.

Při případném návratu do ČR nezapomínejte na své povinnosti ve věci oznámení.  Tuto povinnost můžete splnit i vyplněním online formuláře v českém jazyce, alternativně v jazyce anglickém.

Doporučujeme při zakoupení letu si průběžně ověřovat situaci ohledně platnosti letu a rovněž situaci v tranzitních zemích, které se mohou měnit.

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra - pro držitele ID Turecka (tzv. kimlik) je dle převzatých informací možné použít systém eDevlet. Při podávání žádosti o povolení k cestě na autobusových či leteckých terminálech se lze setkat s fyzickými formuláři žádostí v tureckém jazyce. Zde naleznete vzor formuláře žádosti o povolení k cestě v rámci Turecka veřejnou přepravou: povolení_TUR (PDF, 99 KB), ke kterému lze pro základní orientaci stáhnout neoficiální překlad do českého jazyka: formluář CZE (PDF, 397 KB). Českýpřeklad formuláře slouží pouze k pochopení a orientaci v tureckém originálu, který je potřeba použít. Je nutné vzít v potaz, že samotné formuláře mohou být průběžně aktualizovány a měněny.

Zjistěte si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

přílohy

formulář povolení TUR 98 KB PDF (Acrobat dokument) 9.4.2020

překlad povolení do ČJ 396 KB PDF (Acrobat dokument) 9.4.2020