english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 17/04/2020

Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady daných států, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 17/04/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 74.193 případů nákazy COVID-19, z čehož 1.643 souvisejících úmrtí.

UPOZORNĚNÍ!!! Od 18/4/2020 včetně do 19/04/2020 včetně začíná opět víkendový zákaz vycházení (48 hodin)  ve 30 tureckých provinciích s metropolitním statusem (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) a v celé oblasti provincie Zonguldak.. V praxi tedy mimo vymezené případy tureckými úřady je zákaz vycházení platný od půlnoci ze dne 17/04/2020 na 18/04/2020 a trvá do půlnoci ze dne 19/04/2020 na 20/04/2020.

Tato informace je převzata z webu Ministerstva vnitra Turecké republiky: https://www.icisleri.gov.tr/17-19-nisan-tarihleri-arasinda-30-buyuksehir-ve-zonguldak-il-sinirlari-icerisinde-sokaga-cikma-yasagi. Upozorňujeme, že právně závazné je vždy původní turecké znění daného nařízení.

Pro specifika omezení je nutné konzultovat přímo příslušné turecké úřady. Poskytovaná informace je pouze orientačního charakteru. Doporučujme sledovat průběžné informace Ministerstva vnitra Turecké republiky a turecká média.

Případné nedodržení nařízení dočasného zákazu vycházení může mít následky ve správním/trestním řízením ve vztahu k tureckým úřadům.

Pamatujte na povinnost nošení roušek dle závazných pokynů příslušných tureckých úřadů!

Pro jistotu s ohledem na případnou kontrolu/identifikaci noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

 

Aktualizace k mezinárodním letům:

Dle zprostředkovaných informací jsou vedle dalších mezinárodních letů z Letiště Istanbul k dispozici rovněž následující komerční lety z Izmiru a Ankary do Německa: Izmir– Düsseldorf (28/04/2020), Ankara-Düsseldorf (28/04/2020), Izmir – Frankfurt (27/04/2020 a 29/04/2020), Ankara-Frankfurt: (29/04/2020). O letech a cenách je možno se informovat na stránkách letecké společnosti SunExpress. Doporučuje se sledovat nabídku průběžně, jelikož se mohou objevit další lety v nabídce či se uvolnit místa.

POZOR! Je nutn0 zvážit omezení a podmínky při vstupu do tranzitních zemí - správný výklad a informace mohou poskytnout výlučně příslušné úřady dané země. Komerční lety z Istanbulu jsou stále v omezeném množství k dispozici se spojením do České republiky s leteckým a případně dále s pozemním tranzitem . V takových případech je nutné zvažovat návratovou cestu s ohledem na různá omezení tranzitních států a dopravců.

POZOR! Let TK6141 v ose Istanbul-Praha plánovaný na 17/04/2020 v 06:35 místního (TUR) času byl bohužel zrušen.

POZOR! K 19.4. končí mimořádná zpoplatněná autobusová spojení pro občany, kteří se v důsledku opatření proti šíření nového koronaviru rozhodli k přepravě z různých evropských destinací zpět do ČR.

Informaci o letech Vám může podat Generální konzulát České republiky v Istanbulu stejně jako o případných repatriačních letech jiných států v rámci EU.

Nelze vyloučit, že v místě jsou jiné možnosti mezinárodní dopravy než uváděné na našich webových stránkách, ale zastupitelskému úřadu taková informace nemusí být známa.

Při případném návratu do ČR nezapomínejte na své povinnosti ve věci oznámení.  Tuto povinnost můžete splnit i vyplněním online formuláře v českém jazyce, alternativně v jazyce anglickém.

Doporučujeme při zakoupení letu si průběžně ověřovat situaci ohledně platnosti letu a rovněž situaci v tranzitních zemích, které se mohou měnit.

 

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra - pro držitele ID Turecka (tzv. kimlik) je dle převzatých informací možné použít systém eDevlet. Při podávání žádosti o povolení k cestě na autobusových či leteckých terminálech se lze setkat s fyzickými formuláři žádostí v tureckém jazyce. Zde naleznete vzor formuláře žádosti o povolení k cestě v rámci Turecka veřejnou přepravou: povolení_TUR (PDF, 99 KB), ke kterému lze pro základní orientaci stáhnout neoficiální překlad do českého jazyka: formulář CZE (PDF, 397 KB). Českýpřeklad formuláře slouží pouze k pochopení a orientaci v tureckém originálu, který je potřeba použít. Je nutné vzít v potaz, že samotné formuláře mohou být průběžně aktualizovány a měněny.

Zjistěte si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

přílohy

formulář povolení TUR 98 KB PDF (Acrobat dokument) 9.4.2020

překlad povolení do ČJ 396 KB PDF (Acrobat dokument) 9.4.2020