english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 20/05/2020

Vyloučení odpovědnosti: Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni, které nemusí zahrnovat přesné informace nebo spolehlivé a kompletní informace. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 20/05/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 151.615 případů nákazy COVID-19, z čehož 4.199 souvisejících úmrtí.

Opatření:

Mediálně bylo oznámeno, že v 81 provinciích bude opět uplatněn všeobecný zákaz vycházení s počátkem o půlnoci ze dne 22/05/2020 na 23/05/2020 a konec o půlnoci ze dne 26/05/2020 na 27/05/2020!  Informaci lze konzultovat na stránkách prezidentské kanceláře. Doporučujeme si zjistit informace v místě o teritoriálním/provincionálním rozsahu a zajistit si včas zajištění životních potřeb. Upozorňujeme, že právně závazné je vždy původní turecké znění daného nařízení a výklad tureckých úřadů, na které je nutné se případně obrátit. Omezení cestování ze stejného zdroje uvádí, že v 15 municipalitách (Istanbul, Ankara, Izmir, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van and Zonguldak.) by toto opatření mělo být prodlouženo o 15 dnů (20/5-03/06/2020).

Povinnost nošení masek/ústenek je uplatňována nově také v Izmiru.

Zákaz vycházení pro obyvatele mladší 20 let a ve věku 65 a více let se v omezených hodinách v konkrétních dnech podle věku jednotlivce i nadále rozvolňuje: neděle: osoby nad 65 let; Středa: děti do 14 let; Pátky: děti od 15 do 20 let. Je zapotřebí si zjistit v místě, jak je opatření aplikováno (časové rozmezí) a zároveň zdali nedochází k omezením v důsledku celostátního zákazu vycházení.

 

Informace o omezení letů či opatření vybraných dopravců:

Informace MZV ČR:

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Vyloučení odpovědnosti: Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.