english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 22/04/2020

Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady daných států, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 22/04/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 95.591 případů nákazy COVID-19, z čehož 2.259 souvisejících úmrtí.

  • Pamatujte na povinnost nošení roušek dle závazných pokynů příslušných tureckých úřadů!
  • Pro jistotu s ohledem na případnou kontrolu/identifikaci noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).
  • POZOR! Respektujte zákaz vycházení v příslušných provinciích/municipalitách s pokrytím 4 dnů v rozsahu 23-26/04/2020 (tj. počátek o půlnoci ze dne 22/04/2020 na 23/04/2020 a konec o půlnoci ze dne 26/04/2020 na 27/04/2020! Dle doposud dostupných informací by pracovní doba trhů a obchodů s potravinami měla být prodloužena na 8:00 - 23:00. hod ve dnech 21-22/04/2020 kvůli svátkům. Ve dnech 23-24/04/2020 by měl být umožněn přístup do nejbližších (pozn.: lze chápat jako z místa bydliště) trhů a obchodů s potravinami v rozsahu 09:00-14:00 hod. Použití motorového vozidla během zákazu vycházení není povoleno, s výjimkou osob se zdravotním postižením. Základní služby včetně nemocnic, lékáren a letišť zůstanou otevřené. Doporučujeme si zjistit informace v místě a zajistit si včas zajištění životních potřeb. Konkrétní podrobnosti naleznete na adrese: https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi . Upozorňujeme, že právně závazné je vždy původní turecké znění daného nařízení a výklad tureckých úřadů, na které je nutné se případně obrátit.

Aktualizace k mezinárodním letům:

Dle veřejně dostupných informací jsou v nabídce mezinárodních lety  na stránkách letecké společnosti SunExpress a rovněž zvláštní komerční lety Turkish Airlines do vybraných evropských destinacích z Istanbulu, Ankary, Dalamanu a Izmiru. Lety dále nabízí mj. společnost Belavia. Doporučuje se sledovat nabídku průběžně, jelikož se mohou objevit další lety v nabídce.

Na základě veřejně dostupných informaci se tímto sděluje, že komerční  let AY7052 v ose Antalya-Helsinki je plánován na 29/04/2020 s odletem ve 13.05 odpoledne místního (tureckého) času. Více informací je k dispozici na stránkách dopravce . Je nutné si zajistit po vlastní ose letenku včetně její úhrady. V případě využití (i záměru) tohoto letu nás prosím bezodkladně kontaktujte.

PAMATUJTE, že dopravci či jednotlivé státy mohou mít podmínky při odbavení/letu samotném/tranzitu etc., které musíte dodržovat - informace Vám může podat vždy příslušný dopravce/příslušný úřad.

POZOR! Je nutn0 zvážit omezení a podmínky při vstupu do tranzitních zemí - správný výklad a informace mohou poskytnout výlučně příslušné úřady dané země. Komerční lety z Istanbulu jsou stále v omezeném množství k dispozici se spojením do České republiky s leteckým a případně dále s pozemním tranzitem . V takových případech je nutné zvažovat návratovou cestu s ohledem na různá omezení tranzitních států a dopravců.

Informaci o těchto či dalších letech Vám může podat Generální konzulát České republiky v Istanbulu stejně jako o případných repatriačních letech jiných států v rámci EU.

Nelze vyloučit, že v místě jsou jiné možnosti mezinárodní dopravy než uváděné na našich webových stránkách, ale zastupitelskému úřadu taková informace nemusí být známa.

Při případném návratu do ČR nezapomínejte na své povinnosti ve věci oznámení.  Tuto povinnost můžete splnit i vyplněním online formuláře v českém jazyce, alternativně v jazyce anglickém.

Doporučujeme při zakoupení letu si průběžně ověřovat situaci ohledně platnosti letu a rovněž situaci v tranzitních zemích, které se mohou měnit.

 

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.