english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 22/05/2020

Aktualizace informací: letecká doprava, zákaz vycházení, vnitrostátní opatření v Turecku, letecká doprava. Vyloučení odpovědnosti: Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni, které nemusí zahrnovat přesné informace nebo spolehlivé a kompletní informace. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.
 

Aktualizace:

Dne 22/05/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 153.548 případů nákazy COVID-19, z čehož 4.249 souvisejících úmrtí. Vyléčených osob je 114.990.


Letecká doprava:

Turecká letecká společnost Turkish Airlines informuje, že vnitrostátní lety jsou pozastaveny do 04/06/2020 a mezinárodní lety jsou pozastaveny do 10/06/2020, podrobnější informace naleznete na stránkách dopravce zde.


Následující zákaz vycházení:

Mediálně bylo oznámeno, že v 81 provinciích bude opět uplatněn všeobecný zákaz vycházení s počátkem o půlnoci ze dne 22/05/2020 na 23/05/2020 a konec o půlnoci ze dne 26/05/2020 na 27/05/2020!  Informaci lze konzultovat na stránkách prezidentské kanceláře. Doporučujeme si zjistit informace v místě o teritoriálním/provincionálním rozsahu a zajistit si včas zajištění životních potřeb. Upozorňujeme, že právně závazné je vždy původní turecké znění daného nařízení a výklad tureckých úřadů, na které je nutné se případně obrátit.


Vnitrostátní opatření Turecka:

Na základě oběžníku Ministerstva vnitra Turecké republiky je nově možné získat povolení k odcestování na jiné místo v rámci Turecka pro osoby starší 65 let

  • Na návrh vědeckého výboru a v souladu s pokyny prezidenta R. T. Erdoğana, bude od čtvrtka 21/05/2020, od 09:00, povoleno občanům ve věku 65 a více let, kterým bylo dlouhodobě zakázáno vycházet, odcestovat do požadovaného místa (jednosměrně), za předpokladu, že v daném místě zůstanou po dobu nejméně jednoho měsíce. V souladu s tím, ministerstvo vnitra zaslalo 81 guvernérstvím oběžník týkající se osvědčení o cestovním povolení pro osoby ve věku 65 a více let.
  • Na základě oběžníku ministerstva vnitra ze dne 22. března občané ve věku 65 a více let (s výjimkou těch, kteří se poslední 3 roky léčí v souvislosti se selháním ledvin a tedy dochází na dialýzu, kteří podstoupili transplantaci orgánů a kostní dřeně a těch s imunodeficiencí apod.), jež byli omezeni v souvislosti s vycházením, budou moci požádat o cestovní povolení a budou tak moci vycestovat do požadované destinace za podmínky, že na daném místě stráví dobu nejméně 30 dnů. Cestujícího ve věku 65 a více let může doprovázet jedna osoba.
  • Občané ve věku 65 a starší mohou žádosti o cestovní povolení podávat elektronicky od čtvrtka 21/05/2020, od 09:00 hodin, přes e-devlet/e-government, přes ministerstvo vnitra, anebo na lince Alo 199.
  • Během žádosti žadatel a jeho doprovod budou prostřednictvím systému automaticky dotázáni na uvedené choroby a izolaci v souvislosti s COVID-19.
  • Pro cestovní povolení si nebudou občané muset chodit do zdravotnických zařízení nebo na guvernérství či prefekturu. Žádosti o cestovní povolení budou automaticky vyhodnoceny a finalizovány.
  • Těm, kterým bude cestovní povolení schváleno, dojde informace prostřednictvím SMS a daný dokument o schválení žádosti lze též vytisknout z e-devletu.
  • Lidé, kteří doprovázejí občany ve věku 65 a více let na cestách, se mohou vrátit do 72 hodin.
  • Informace ohledně takto cestujících občanů ve věku 65 a více let (jejichž cestovní povolení bylo schváleno), budou automaticky postoupeny provinčním guvernérstvím, a obvodním lékařům, u kterých jsou registrováni. Budou prováděna nezbytná navazující vyšetření obvodním lékařem, u kterého je dotyčná osoba registrována.
  • Na základě oběžníku zveřejněného dne 22. března i nadále bude pokračovat zákaz vycházení pro občany ve věku 65 a více let. A proto občané ve věku 65 a více let budou tomuto nařízení podléhat v místech, kam cestují.
  • Právně závazné informace lze konzultovat zde.

Informace o omezení letů či opatření vybraných dopravců:

Informace MZV ČR:

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Vyloučení odpovědnosti: Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.