english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Upozornění k situaci - 29/04/2020

Aktualizace informací: opatření v Turecku, letecká doprava, opatření v ČR. Níže je uvedené obecné upozornění ke změně stavu k danému dni. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady, poskytovateli služeb a dopravci.

Aktualizace:

Dne 29/04/2020 bylo dle veřejně dostupných informací potvrzeno 114.653 případů nákazy COVID-19, z čehož 2.992 souvisejících úmrtí.

Aktualizace k následujícímu zákaz vycházení (01/05 - 03/05):

Následující víkend včetně pátku (státní svátek) bude opět uplatněn všeobecný zákaz vycházení v 31 tureckých provinciích, tj. počátek o půlnoci ze dne 30/04/2020 na 01/05/2020 a konec o půlnoci ze dne 03/05/2020 na 04/05/2020!  V pátek 01/05/2020 by měl být umožněn přístup do nejbližších (pozn.: lze chápat jako z místa bydliště) trhů a obchodů s potravinami v rozsahu 09:00-14:00 hod. Doporučujeme si zjistit informace v místě a zajistit si včas zajištění životních potřeb. Upozorňujeme, že právně závazné je vždy původní turecké znění daného nařízení a výklad tureckých úřadů, na které je nutné se případně obrátit. Mediální informace o zákazu vycházení lze sledovat zde.

Aktualizace k letecké dopravě:

Letecká společnost Turkish Airlines oznámila, že jejich veškeré lety jsou pozastaveny do 28/05/2020. Informace Turkish Airlines zde.

Aktualizace k opatření v Turecku:

Minist školství Turecké republiky Ziya Selçuk oznámil, že školy zůstanou uzavřené do dne 31/05/2020 a do té doby bude nadále pokračovat distanční vzdělávání. Bližší mediální informace zde.

Aktualizace k nouzovému stavu a k pravidlům návratu do ČR:

Na návrh vlády ČR byl poslaneckou sněmovnou prodloužen nouzový stav do 17/05/2020. Opatření, které v současnosti platí vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, lze konzultovat na webu úřadu vlády ČR.

Nadále platí, že navrátilci se v rámci území ČR nemohou přepravit do místa karantény MHD ani taxi, a musí si tak ve všech případech sjednat odvoz. Na osobu, která repatriovaného vyzvedne, se za dodržení hygienických podmínek nevztahuje povinnost karantény. Policie ČR s okamžitou platností přestala rozvážet repatriované osoby, které neměly jinou možnost odvozu z hranic (nebo místa příjezdu autobusu) do místa karantény. Povinnost jednotlivce oznámit datum a způsob repatriace nadále trvá vyjma případů, kdy k přepravě do ČR využije pouze registrovaného autobusového přepravce a kdy je repatriační let organizován MZV. Tuto povinnost lze splnit vyplněním tohoto on-line formuláře  v českém jazyce, alternativně v jazyce anglickém.

Doporučení při cestování mezi provinciemi z důvodu návratu do ČR/opuštění Turecka:

Před cestou mezi provinciemi včetně dopravy na letiště doporučujeme vzhledem k omezením informovat na consulate_ankara@mzv.cz v minimálním rozsahu uvedené trasy, jména a příjmení a číslem mobilního telefonu. Doporučuje se mít registraci v systému DROZD a uložená nouzová čísla Generálního konzulátu České republiky v Istanbulu (0090/5332573880) a Velvyslanectví České republiky v Ankaře (0090/5323751387).

Noste se sebou cestovní doklad a případně turecké ID (tzv. kimlik).

Mějte na paměti, že obecný zákaz vycházení se týká do 20 let a od 65 let včetně - toto omezení se vztahuje i na ty, kteří chtějí opustit Turecko a je nutné si zajistit příslušné povolení u místních úřadů.

O povolení pro cestování je nutné žádat cestou úřadu guvernéra. Zjistěte zavčas si v místě, jakým způsobem si lze zajistit povolení pro cestování mezi provinciemi.

Při kontrole poskytněte součinnost místním úřadům a deklarujte podpůrnými dokumenty svůj úmysl opustit Turecko (např. zakoupená letenka) včetně příslušného povolení od úřadu guvernéra.

Další informační zdroje pro COVID-19 v Turecku:

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.