english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Kontakty na obchodně ekonomický úsek

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich obchodně ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím obchodně-ekonomického úseku ZÚ ČR v Ankaře je ----------

Kontaktovat nás můžete následně:

Vedoucí obchodně ekonomického úseku: -----

Přímá linka: ---------

E-mail:  commerce_ankara@mzv.cz

Asistentka : pí. Nazli Altuntaş

Přímá linka: (+90 312) 405 6962

E-mail: nazli_altuntas@mzv.cz

Ekonomický Expert: Kerem Özpolat

Přímá linka: (+90 312) 405 6960

E-mail: kerem_ozpolat@mzv.cz