english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: The Embassy of the Czech Republic
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Větší šance pro spolupráci na úrovni malých a středních podniků mezi Českem a Tureckem

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Organizace pro rozvoj malých a středních podniků Turecké republiky (KOSGEB) podepsaly dne 14. 6. 2021 memorandum o porozumění. 

Dokument předpokládající užší kontakty mezi členskými základnami obou organizací dává šanci dalšímu rozvoji obchodních vztahů mezi oběma státy.  

Turecké malé a střední podniky (SMEs) dle zprávy Sdružení tureckých obchodních a průmyslových komor a komoditních burz (TOBB) v Turecku zaměstnávají 73,8% všech pracovně aktivních občanů (11,5 mil.), vytváří 64,5% firemního obratu země a stojí za 56,3% všech tureckých exportů. Pokud se podíváme na strukturu složení tureckých SMEs, je patrné, že jejich největší část tvoří maloobchodní prodej a oprava vozidel (36,3%), následovaná transportními a logistickými společnosti (14,4%), výrobou (12,4%), ubytovacími a pohostinskými zařízeními (9,5%) a profesionálními, vědeckými a technickými společnostmi (7%).  

V průběhu ceremonie předseda představenstva AMSP ČR Karel Dobeš zdůraznil roli SMEs jakožto motoru podnikání a efektivitu jejich rozhodování pozitivně působící na konečný výsledek obchodování. V tureckém případě byla zdůrazněna dynamika jejich hospodářského růstu (růst HDP za I. čtvrtletí 2021 o 7% i téměř 2% růst v pandemií poznamenaném roce 2020), která se promítla i do rekordního nárůstu českých exportů do Turecka za rok 2020 o více než 21%.  

Turecké strana ústy místopředsedy KOSGEBu Tuny Sahina upozornila na nevyužitý potenciál, který je na úrovni spolupráce SMEs obou zemí patrný a záměrem vytvořit Akční plán, který by napomohl k dalšímu rozvoji. Místopředseda představenstva AMSP ČR Evžen Reitschlager zde zdůraznil potenciál spolupráce ve strojírenství a automotivu, které i v současnosti tvoří dvě největší položky vzájemné obchodní výměny. Prezident KOSGEBu Hasan Basri Kurt se svým protějškem shodl na důležitosti automatizace průmyslu i důrazu na digitalizaci. Právě zde se nabízí příležitost o pro české IT společnosti, jelikož zde Turecko zaostává za většinou zemí OECD a právě v poměru cena-výkon dobře si stojící česká řešení mohou turecké partnery zaujmout.  

Dalším krokem pro utužení spolupráce AMSP ČR i KOSGEB bude série webinářů zaměřená na podnikání v obou zemích i matchmakingové B2B sektorově zaměřená jednání na podzim tohoto roku. V podepsaném dokumentu se také počítá s organizací obchodních cest, sdílením informací využitelných pro rozvoj SMEs v obou zemích či organizací vzdělávacích akcích. Velvyslanectví ČR v Ankaře bude i nadále připraveno vzájemné kontakty obou institucí co nejvíce napomáhat tak, aby došlo k naplnění obsahu podepsaného memoranda.  

 

Pavel Daněk, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ankaře