english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: The Embassy of the Czech Republic
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů PROPEA

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky již druhým rokem realizuje projekty na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA. V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého velvyslanectví v teritoriu) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují.

Projekty PROPEA jsou posunem od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí. Cílem programu je podpořit české exportní firmy i investory. Projekty PROPEA se snaží snížit českým firmám rizika spojená se  vstupem na náročné zahraniční trhy a posilují kapacity ČR v podpoře trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.
MZV ČR vyhlašuje  výzvu č. 1/2021 k předložení návrhů projektů PROPEA pro rok 2021. Návrhy projektů předkládají potenciální realizátoři (lokální turecké subjekty s právní subjektivitou dle místních předpisů) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Ankaře vyplněním Identifikačního formuláře projektu PROPEA (v příloze) a doložením dokladu o jejich právní subjektivitě. Návrhy projektů PROPEA je možné Velvyslanectví v Ankaře doručit nejpozději do  23.10.2020 do 12:00 hodin. Maximální  možná finanční podpora pro projekt PROPEA realizovaný v rámci jedné země v jednom kalendářním roce je 500 000 Kč.
Prostřednictvím projektů PROPEA mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků nebo při zakládání pobočky v zahraničí. Kompletní sazebník služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:
 
- zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
- zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
- uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
- zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
- zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
- vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
- zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
- podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
- využití technického zázemí
- zastupování firmy v místě. (Na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA.)

Pro více informací se prosím neváhejte obrátit na obchodní úsek velvyslanectví v Ankaře: commerce_ankara@mzv.cz 

přílohy

PROPEA 2020 85 KB DOC (Word dokument) 30.9.2020