english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

COVID-19

Nové telefonní číslo Informačního centra pro cesty do zahraničí MZV

thumb

S pravidly cestování do zahraničí v době pandemie českým občanům dlouhodobě radí pracovníci konzulárního call centra MZV. Operátoři jsou k dispozici každý všední den od 8 do 16 hodin. Od čtvrtka 18. února budou nově na lince dostupné základní… více ►

Ochranné opatření účinné od 15.2.2021 - povinnost absolvování RT-PCR testu před vstupem na území ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy

thumb

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 15.2.2021 do odvolání. Je zavedena povinnost absolvování RT-PCR testu (nejvýše 72 hodin před cestou) před vstupem na území ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy a… více ►

PŘEHLEDNĚ: Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021

thumb

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začínají od pátku 5. února 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti. více ►

Ochranné opatření – lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 1. 1. 2021 do odvolání

Ochranné opatření – lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 1. 1. 2021 do odvolání více ►

KRIZOVÉ OPATŘENÍ: Cesty jen v nezbytně nutných případech

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18.prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského… více ►

ZÁSADNÍ ZMĚNA ÚČINNÁ OD 13. 7. 2020 - Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření MZd požadováno předložení… více ►

Hygienická opatření

Ochranná hygienická opatření při osobním styku na konzulárním oddělení. více ►

Mimořádná a ochranná opatření

Mimořádná a ochranná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky více ►

Vzory potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu

Vzory potvrzení pro cestování po dobu nouzového stavu více ►

Přijímání žádostí o víza a pobyty

thumb

Seznamy zemí jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. více ►

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

info_1

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s… více ►