english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

COVID-19

Matriční záležitosti, cestovní doklady, ověřovací činnost

Informace více ►

Nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou přicestovat do ČR v rámci bezvízového styku, a to na základě potvrzení, které vystaví MZV (viz bod A a B), nebo na základě schengenského… více ►

ZÁSADNÍ ZMĚNA ÚČINNÁ OD 13. 7. 2020 - Požadavek na doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Od všech cizinců, kteří žádají o schengenská a dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit bude v souladu s bodem I.6 v návaznosti na bod I.5 Ochranného opatření MZd požadováno předložení… více ►

Hygienická opatření

Ochranná hygienická opatření při osobním styku na konzulárním oddělení. více ►

Mimořádná a ochranná opatření

Mimořádná a ochranná opatření a Sdělení Ministerstva zdravotnictví České republiky více ►

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR více ►

Přijímání žádostí o víza a pobyty

thumb

Seznamy zemí jsou stanoveny Ministerstvem zdravotnictví ČR, čl. 41 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a čl. 55 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. více ►

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

info_1

Ministerstvo zahraničních věcí před případnou cestou do zahraničí doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje… více ►