english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

Ministerstvo zahraničních věcí před případnou cestou do zahraničí doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ TURECKA/TRANZIT

Upozorňujeme, že pokud cestujete v jiné ose než Česko – Turecko – Česko, tak podmínky mohou být jiné a je zapotřebí si zjistit uvedené dle podmínek daných zemí odletu. Informace jsou určeny zároveň výlučně pro občany České republiky, kteří jsou držitelé cetsovního dokladu vydaného Českou republikou.

 • Je občanům ČR povolen vstup do Turecka za turistickým účelem? Ano.
 • Pokud jsem pobýval v jiné zemi než ČR 14 dnů před odletem, tak se pro mě mění podmínky vstupu? Ano, při pobytu ve vybraných zemích jsou podmínky jiné. Vzhledem k rozsahu opatření a výjimek se v takovém případě zcela jistě informujte u příslušných tureckých úřadů.
 • Je pro vstup vyžadován negativní test COVID-19? Ano, je vyžadován test PCR (provedený v rozsahu 72 hodin před příletem do Turecké republiky) nebo antigenní test (provedený v rozsahu 48 hodin před příletem do Turecké republiky), ale tento lze nahradit jiným způsobem, jako je například doklad o dokončeném očkování či prodělané nemoci (zotavení) COVID-19.* Upozorňujeme, že pokud cestujete v jiné ose než Česko – Turecko – Česko, tak podmínky mohou být jiné a je zapotřebí si zjistit uvedené dle podmínek daných zemí odletu.
 • Jsou výjimky pro očkované? Ano, pokud máte ukončené očkování dvěmi dávkami vakcíny (vedené WHO nebo Tureckem pro nouzové použití) nebo jednou dávkou vakcíny (JOHNSON & JOHNSON) a to nejméně 14 dnů před cestou.*
 • Jsou výjimky pro osoby po prodělaném onemocnění COVID-19? Ano, za určitých podmínek, kdy zotavení proběhlo v rámci 6 měsíců ve vztahu k Vašemu pobytu na území Turecka.*/**
 • Jsou na letištích a v jiných vstupních přístavech zavedeny postupy kontroly zdravotního stavu? Ano,  opatření pro zvládání COVID-19 pro leteckou, pozemní a námořní dopravu jsou stále aktuální.
 • Je požadován vstupní formulář před cestou do Turecka? Ano, tento formulář musíte vyplnit v rámci 72 hodin před svou cestou do Turecka. Formulář a bližší informace zde: https://register.health.gov.tr/# 
 • Mám jako občan České republiky vízovou povinnost? Mimo účelu turismu je nutno konzultovat případnou vízovou povinnost s Velvyslanectvím Turecké republiky v Praze.
 • Jaký je postup, pokud na území Turecké republiky se nakazím COVID-19? Na základě známé praxe je při zjištění pozitivního testu na COVID-19 je v izolaci po dobu 14 dnů. Pokud bude test PCR provedený na konci 10-tého dne negativní, podmínky karantény budou ukončeny. Karanténní podmínky těch, u nichž se zjistí, že jsou nositeli mutace B.1.617, budou ukončeny s negativním výsledkem testu PCR na konci 14-tého dne. V případě pozitivity kontrolního testu, může být karanténa prodloužena na základě rozhodnutí příslušných tureckých úřadů.
 • Co mám dělat, pokud mi vyšel pozitivní test na COVID-19 při pobytu na území Turecké republiky? Případné projevy onemocnění COVID-19 nemusí být viditelné a je zapotřebí se řídit nařízením tureckých úřadů. Případně komunikujte s ubytovacím zařízením/delegátem cestovní kanceláře možnost opakování testu na vlastní náklady (pozn.: uvedené však nezaručuje změnu podmínek).
 • Jsou dostupné informace u dopravců? Ano, například Turkish Airlines zveřejnili nové příjezdové podmínky do Turecké republiky s platností a rovněž Pegasus zveřejnili nové příjezdové podmínky do Turecké republiky s platností.
 • Jsou nutné testy pro nezletilé? Pasažéři pod 12 let jsou vyjmuti z PCR/ANTIGEN testu a vakcinačního certifikátu na vstupu do Republiky Turecko.**
 • Jaké jsou podmínky pro formulář Turecké republiky? Na webové stránce https://register.health.gov.tr/#  je mj. uvedeno, že formulář musí být vyplněn během posledních 72 hodin před cestou; na základě údajů bude automaticky vytvořen soukromý HES kód; pro případný kontakt je nutné uvádět přesné a aktuální informace.
 • Je formulář Turecké republiky kontrolován? Ano, formulář, který vyplníte, lze zkontrolovat na hranicích Turecké republiky bez ohledu na to, zda jste tento formulář vyplnili či nikoli, a pokud jste formulář nevyplnili nebo uváděli zavádějící prohlášení, mohou Vám hrozit právní a správní sankce. Kromě toho vám nemusí být povolen vstup do Turecka (pokud nejste občanem Turecka nebo nemáte povolení k pobytu).
 • Co mám dělat s vyplněným formulářem? Vyplněný formulář si vytiskněte či elektronicky uložte pro předložení dle požadavků dopravce či příslušných úřadů letecké společnosti.
 • Při návratu do České republiky podléhám omezením? Ano, Turecko je vedeno MZDR ČR jako země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Pravidla vstupu a návratu do ČR pro občany ČR lze konzultovat na odkazu. Pamatujte prosím mj. na příjezdový formulář.

 

Poznámky:

* Zastupitelskému úřadu České republiky v Ankaře není známo v jaké podobě jsou turecké úřady připraveny přijmout doklad. Doporučujeme proto použít národní certifikát vydaný Českou republikou v jazyce anglickém a před zamýšlenou cestou se obrátit na svého dopravce/poskytovatele služeb, zdali tyto jsou akceptovatelné a případně rovněž na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

** Uvedená inforemace vychází z NOATMR A4841/21 (A4850/21). Informujte se u Vašeho dopravce, který může mít jiné podmínky přepravy a požadavky.

Výše uvedené informace jsou podávány bez právního účinku a zastupitelský úřad České republiky v Ankaře nezodpovídá  za jejich pravdivost a nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost.

 

Pro další informace můžete konzultovat cirkulární nótu Z-2021/14862363-KOGY/32845837 s následným zněním (pozn.: nezávazný orientační překlad):

(…) sdělit následující rozhodnutí, která bude platit od 1. června 2021 pro vstup do naší země ze všech našich hraničních přechodech (pozemních, vzdušných i námořních) v rámci boje proti epidemii covid-19.

 

1) Osoby pocházející z Afghánistánu, Bangladéše, Brazílie, Jihoafrické republiky, Indie, Nepálu, Pákistánu, Srí Lanky a osoby, o nichž se předpokládá, že pobývali v těchto zemích posledních 14 dní, budou požádáni o předložení testu PCR s negativním výsledkem, jenž byl učiněn maximálně 72 hodin před vstupem do Turecka a tyto osoby budou v karanténě po dobu 14 dnů na místech, která určí guvernéři. Ti, kteří mají pozitivní výsledek testu PCR na konci 14-tého dne karantény, budou izolováni od data pozitivního výsledku testu a opatření bude ukončeno negativním výsledkem testu PCR na konci 14-tého dne.

2) Osoby pocházející ze Spojeného království, Íránu, Egypta a Singapuru budou požádáni o předložení testu PCR s negativním výsledkem, který byl proveden maximálně 72 hodin před vstupem.

3) Ti, kteří při vstupu ze všech hraničních přechodech předloží doklad vydaný úředními orgány příslušné země, v němž uvedou, že byli očkováni nejméně 14 dní před vstupem (pozn. pro překlad: v danou chvíli uvedené chápeme, že taková osoba obdržela obě dávky/popřípadě jednu, kde se vyžaduje jen jedna dávka vakcíny)  a / nebo prodělali nemoc (pozn. pro překlad: míněno koronavirus) během posledních 6 měsíců (země, vzduch, moře) z jiných zemí, než těch, které jsou uvedeny v prvním a druhém článku, nebude po těchto vyžadován pro negativní výsledek testu PCR a u těchto osob nebudou uplatněna karanténní opatření. V případě nepředložení osvědčení o očkování nebo dokladů prokazujících, že prodělali onemocnění (…) PCR test s negativním výsledkem maximálně 72 hodin před vstupem nebo předložení negativního výsledku antigenního testu provedeného nejvýše 48 hodin (…) bude považován za dostatečný.

4) S výjimkou osob pocházejících ze zemí uvedených v prvním odstavci mohou být jednotlivci, kteří do země vstupují z jakýchkoliv hraničních přechodů, podrobeni testování PCR v místě určení Ministerstvem zdravotnictví Turecké republiky na základě odběru vzorků. V rámci tohoto rozsahu bude příchozím  povoleno cestovat do místa určení po odebrání testovacích vzorků, a pokud jsou výsledky testů pozitivní, bude s nimi zacházeno v souladu s příručkou Ministerstva zdravotnictví (pozn. pro překlad: míněno Ministerstvo zdravotnictví Turecké republiky) pro Covid-19. Ty osoby, které se nachází v blízkém kontaktu s těmi, kteří mají pozitivní výsledky testu, budou umístěny do karantény po dobu 14 dnů na adresu, kterou určili, a pokud bude test PCR provedený na konci 10-tého dne negativní, podmínky karantény budou ukončeny. Karanténní podmínky těch, u nichž se zjistí, že jsou nositeli mutantu B.1.617, budou ukončeny s negativním výsledkem testu PCR na konci 14-tého dne.

5) Posádka letounu, lodníci, kteří jsou považováni za klíčový personál, a řidiči nákladních vozidel (TIR) ​​budou vyňati z testu SARS-CoV-2 PCR a karanténní praxe.

 

(…)

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY! NEPODCEŇUJTE MOŽNOST ZMĚN ČI SPECIFIK!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

Z veřejně přístupných informací rozumíme opatřením ve věci vstupu na území Turecké republiky dle níže uvedeného, přičemž následující informace jsou podávány bez právního účinku a zastupitelský úřad České republiky v Ankaře nezodpovídá  za jejich pravdivost a nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost.

Zveřejněné informace cizozemských opatření týkající se cestování do jednotlivých států světa vycházejí z veřejně dostupných informací takových států monitorovaných českými zastupitelskými úřady. S ohledem na dynamický vývoj situace se pravidla mohou rychle měnit a nelze tedy zaručit, že poskytnuté informace k opatřením cizích států jsou vždy aktuální.

2. DOPRAVA

 • Informace o HES kódu, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html - INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN!
 • INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN PCR TEST!
 • Zákaz stání cestujících ve veřejné dopravě s výjimkou dle jednotlivých provincií pro městskou drážní dopravu.
 • Pro podmínky dopravy mezi městy soukromými osobními vozy je nutno se informovat u příslušných tureckých úřadů.
 • Počet přepravovaných osob v autobusech a minibusech musí umožnit pravidlo osobního odstupu.
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.
 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu a během užití jakéhokoliv prostředku veřejné dopravy. O specifických podmínkách se informujte přímo u dopravce.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.
 • Doporučujeme si před přeshraniční pozemní dopravou zjistit podmínky nejenom k situaci v Turecku, ale také v sousedním státě.

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

3. OPATŘENÍ

Ode dne 01/07/2021 dochází k částečnému uvolnění, jedná se zejména o tato opatření:

 • kvůli vysokému riziku šíření epidemie bude pokračovat uzavření kaváren s vodními dýmkami a provozování vodních dýmek nebude povoleno v žádném zařícení, včetně ubytovacích
 • otevření kin a divadel
 • limit počtu hostů nebude limitován za předpokladu dodržování vzdálenosti mezi stoly a židlemi při dodržování principů epidemického managementu
 • hraní her ve tradičních tureckých kavárnách bude povoleno
 • otevírací doba zařízení bude určena na základě platných licencí
 • (živé) hudební produkce bude povolena do 24:00
 • omezení pro parky, zahrady, kempoviště, piknikové a rekreační oblasti je zrušeno při dodržování principů epidemického managementu

JE NUTNĚ SI ZJISTIT NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST, JAKÁ PRAVIDLA VE VĚCI POHYBU A OMEZENÍ PLATÍ VZHLEDEM KE KAŽDÉ PROVINCII!!! - Konzultujte přímo oficiální zdroje od úřadů Turecké republiky či se na ně obraťte se svými dotazy přímo.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

POZOR! PAMATUJTE, ŽE ÚŘADY NA MÍSTNÍ ÚROVNI ČI PROVINČNÍ MOHOU UPLATNIT DALŠÍ OMEZENÍ A NARUŠENÍ OPATŘENÍ JE SANKCIONOVÁNO!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

 

5. NÁVRAT DO ČR

 

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.

Upozorňujeme, že informace o cizozemských opatřeních nemají povahu oficiálních sdělení cizozemského orgánu a nemají tak právní závaznost. Uváděné informace jsou bez právního účinku.