english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Souhrnná aktulizace opatření v Turecku

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

OPATŘENÍ V RÁMCI TURISMU:

Na webových stránkách Ministerstva kultury a Turismu Turecké republiky jsou anoncovány mj. následující informace:

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK:

 • Nošení masek/roušek stalo se povinné ve veřejném prostoru (pozn.: dle našeho výkladu se uvedené týká vždy celé provincie): Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce , Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Istanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehiye, Sáby, , Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova a Zonguldak. Těm, kteří tento předpis nesplní, bude uložena pokuta ve výši 900 TL Ve zbývajících tureckých provinciích je povinnost nosit masky v místech, jako jsou nákupní centra, supermarkety, restaurace, kavárny a kadeřnictví etc.. Pamatujte rovněž na povinnost nosit roušky v dopravních prostředcích veřejné i soukromé dopravy.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

 • Mějte při sobě osobní doklad/y
 • Dodržujte povinnosti ve věci nošení roušek a fyzického odstupu.
 • V případě mezinárodních cest se ujistěte, že let či lety jsou platné a tranzit přes další státy je možný a za jakých podmínek.

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

 • Doporučujeme si před přeshraniční pozemní dopravou zjistit podmínky nejenom k situaci v Turecku, ale také v sousedním státě.
 • Pamatujte na případnou vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.
 • Kontroly na COVID-19 pro leteckou, pozemní a námořní dopravu jsou nadále platné. Cestující, kteří přijíždějí do Turecka, budou muset vyplnit informační formulář a budou zkontrolováni příznaky. Při podezření na COVID-19, bude cizinec převezen do nemocnice na vyšetření. Pokud se zjistí, že cestující s COVID-19 se nacházel v letadle, lodi, vozidle etc., tak budou informační formuláře vyplněné při příjezdu použity k identifikaci osob, s nimiž byl nakažený v kontaktu s tím, že tito budou poté podrobeni 14denní izolaci / karanténě.
 • Cizinci cestující za zdravotní turistikou dle dostupných informací podléhají vízové povinnosti a zvláštní zdravotní dokumentaci, aby mohli vstoupit do Turecka za tímto účelem. Doporučujeme konzultovat následující webové stránky a provést konzultaci s příslušnými tureckými úřady: http://www.mfa.gov.tr/general-information-about-turkish-visas.en.mfa

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

DOPRAVA:

 • Informace o HES kódu, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html - INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN!
 • Došlo k obnově přímých letů v ose Istanbul-Praha
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.
 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu.
 • Cestující jsou povinni vyplnit formulář pro vyhledání cestujícího před příletem do Turecka - podrobnosti poskytne příslušná letecká společnost.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

POZOR! Výše uvedené neformální informace  je nutno konzultovat či ověřit u příslušných tureckých úřadů, které jsou příslušné k závaznému výkladu a vynutitelnosti.


ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

 

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu do Turecka přicestovat bez udání důvodu?

Uvedené je nutno konzultovat s příslušnými tureckými úřady - v rámci České republiky je možnost uvedený dotaz konzultovat s Velvyslanectvím Turecké republiky. Připomínáme, že při jiném než turistickém účelu je nutno se předem informovat u příslušných tureckých úřadů na vízovou povinnost.

Potřebuji pro vstup do země negativní test na Covid-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Státní příslušníci Turecké republiky a státní příslušníci třetích zemí (cizinci) se při vstupu na území Turecké republiky podrobí lékařské kontrole. Testy PCR budou provedeny u těch osob, u kterých bude při lékařské kontrole zjištěna nutnost takového testu. Zásady a postupy vztahující se k tomuto procesu stanoví Ministerstvo zdravotnictví Turecké republiky. Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. Zastupitelskému úřadu České republiky v Ankaře není známo, za jakých podmínek bude PCR probíhat či jaká budou další opatření v případě pozitivního nálezu. Dále lze konzultovat stránky IATA.

Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat? Mohu do země přijet za prací?

Podmínky průjezdu jsou dány místní legislativou Turecké republiky, existujícím navazujícími lety a podmínkami vstupu země destinace. Podmínky vstupu a pobytu občanů ČR jsou dány místní legislativou.

Na co si mám dát pozor?

 • Nadále platí omezené koncentrace osob v uzavřených prostorech jako jsou mj. obchody.
 • Pamatujte na obecnou povinnost nošení roušek dle obecných či lokálních nařízeních. Za porušení této povinnosti můžete být sankcionováni. Pokuta dle mediálních sdělení činí 900 TL s obecnou platností pro celou Tureckou republiku.
 • Obecná platnost nošení roušek nyní zasahuje 48 provincií. Ve zbývajících provinciích je povinnost nošení roušek v místech s koncentrací osob a dále obchodní centra/obchody, nemocnice, úřady, kavárny, restaurace, kadeřník etc.

Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím, která má bydliště v Turecku, do ČR?

V daném ohledu je nutno konzultovat svoji situaci s Ministerstvem vnitra České republiky, příslušnou hygienickou stanicí a Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.