english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování do/z Turecka v souvislosti s koronavirem COVID 19

Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Souhrnná informace o podmínkách vycestování z ČR je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ve věci vstupu na území České republiky lze konzultovat stránky Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Při cestě zpět do České republiky pamatujte na příjezdový formulář.

Letecké spojení mezi Tureckam a Českem je možné, ale je nutné dnem 30.12.2020 disponovat PCR testem ne starším 72 hodin (viz kapitola 2. VSTUP NA ÚZEMÍ TURECKA). Doporučujeme se informovat přímo u letecké linky.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ TURECKA/TRANZIT

 • Dle diplomatické nóty Velvyslanectví Turecké republiky v Praze č. Z-2020/38934132/32154142 je uvedeno mj., že "... starting from 29 December 2020 21:00 UTC hours, all pasangers that are 6 years old and older are required to submit a negativ Sars-Cov-2 PCR test results done within the last 72-hours prior to departure of their inbound flight to Turkey. Passangers that do not show negative Sars-Cov-2 PCR test results will not be accepted to flight. (...)  that the requirement stated in the foregoing paragraph is not applicable for transit and transfer passengers any more." - volný překlad "... počínaje 29. prosincem 2020 21:00 hodin UTC jsou všichni cestující ve věku 6 let a starší povinni předložit negativní výsledky testu Sars-Cov-2 PCR provedeného během posledních 72 hodin před příchozím odletem do Turecka. Cestující, kteří nevykazují negativní výsledky testu Sars-Cov-2 PCR, nebudou k letu přijati. (...) že požadavek uvedený v předchozím odstavci již není použit pro tranzitní a přestupující cestující."
 • Dle twitterového oznámení TUR ICAO bude vyžadováno, aby všichni mezinárodní cestující přilétající letecky předložili negativní výsledky testu na virus PCR získané během posledních 72 hodin.
 • Pravidlo je dnem 30.12.2020 rovněž uplatňováno pro pozemní dopravu. Mediální zdroj uvádí, že i námořní.
 • Letiště Istanbul mj. informuje o požadavku negativního výsledku testu PCR v rámci 72 hodin pro osoby 6 včetně a starší.
 • Turkish Airlines informuje o nutnosti PCR testu v rámci 72 hodin pro osoby 6 včetně a starší. Ve věci tranzitu uvádí Turkish Airlines mj., že "Transit passengers are not required to submit a PCR test in Turkey however they are advised to review the flight restrictions applied by the destination country regarding the PCR test requirements, age limits and the duration." - ve volném překladu "Tranzitující cestující v tranzitu nejsou povinni předložit PCR test v Turecku, avšak doporučuje se, aby zkontrolovali letová omezení uplatňovaná cílovou zemí, pokud jde o požadavky testu PCR, věkové limity a dobu trvání."
 • Dále doporučujeme konzutovat informaci Turkish Airlines ohledně Velké Británie, Dánska a Jižní Afriky.
 • Cizinci cestující za zdravotní turistikou dle dostupných informací podléhají vízové povinnosti a zvláštní zdravotní dokumentaci, aby mohli vstoupit do Turecka za tímto účelem. Doporučujeme konzultovat následující webové stránky a provést konzultaci s příslušnými tureckými úřady: http://www.mfa.gov.tr/general-information-about-turkish-visas.en.mfa
 • Pamatujte na případnou vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.
 • Kontroly na COVID-19 pro leteckou, pozemní a námořní dopravu jsou nadále platné. Cestující, kteří přijíždějí do Turecka, budou muset vyplnit informační formulář a budou zkontrolováni příznaky. Při podezření na COVID-19, bude cizinec převezen do nemocnice na vyšetření. Pokud se zjistí, že cestující s COVID-19 se nacházel v letadle, lodi, vozidle etc., tak budou informační formuláře vyplněné při příjezdu použity k identifikaci osob, s nimiž byl nakažený v kontaktu s tím, že tito budou poté podrobeni 14denní izolaci / karanténě.
 • Dle zkušeností z praxe se při pozemní dopravě lze setkat se zpoplatněním dezinfekce vozidla a ochranných pomůcek dýchacích cest. Částka na základě této zkušenosti může činit 25 tureckých lir. Uvedená informace vychází z praxe a není známo příslušné nařízení.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

3. DOPRAVA

 • Informace o HES kódu, jsou k dispozici na tomto webu: https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html - INFORMUJTE SE PŘEDEM U DOPRAVCE, ZDALI JE OD VÁS VYŽADOVÁN!
 • Zákaz stání cestujících ve veřejné dopravě s výjimkou dle jednotlivých provincií pro městskou drážní dopravu.
 • Pro podmínky dopravy mezi městy soukromými osobními vozy je nutno se informovat u příslušných tureckých úřadů.
 • Počet přepravovaných osob v autobusech a minibusech musí umožnit pravidlo osobního odstupu.
 • Došlo k obnově přímých letů v ose Istanbul-Praha
 • POZOR! Odbavení letů podléhá různým opatřením/regulacím jako je mj. kontrola teploty, vstup s platným lístkem či fyzický odstup.
 • Cestující jsou povinni nosit obličejovou masku při pobytu na letišti a zároveň během letu a během užití jakéhokoliv prostředku veřejné dopravy. O specifických podmínkách se informujte přímo u dopravce.
 • Cestující jsou povinni vyplnit formulář pro vyhledání cestujícího před příletem do Turecka - podrobnosti poskytne příslušná letecká společnost.
 • Cestující přicházející do Turecka budou kontrolováni na symptomy koronaviru, včetně teplotních kontrol. Všichni cestující, kteří projeví příznaky, budou muset podstoupit test PCR. Opatření v této věci pro pozemní hranice je nutno konzultovat přímo s příslušnými tureckými úřady.
 • POZOR! Zavedena povinnost PCR testu dnem 30.12.2020 pro vstup na území Turecka (pozn.: stáří testu nejvýše 72 hodin).
 • POZOR! Dle mediálních oznámení byly dočasně pozastaveny lety pro Velkou Británii, Dánsko a Jižní Afriku.
 • Doporučujeme si před přeshraniční pozemní dopravou zjistit podmínky nejenom k situaci v Turecku, ale také v sousedním státě.

Před vycestováním do Turecké republiky doporučujeme si informace o podmínkách vstupu a pobytu na území Turecké republiky ověřit u tureckých úřadů – v rámci České republiky lze využít Velvyslanectví Turecké republiky v Praze.

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

INFOMUJTE SE TAKÉ U SVĚHO DOPRAVCE O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

4. OPATŘENÍ

Na základě oběžníku Ministerstva vnitra Turecké republiky, byla s účinností od 01.12.2020 přijata následující opatření:

 • od pátku od 21:00 hod. do pondělí do 5:00 hod. jsou zavedeny víkendové zákazy vycházení  do odvolání či změny (pozn.: výjimka pro některá odvětví jako je výroba, nákup a logistika, zdravotnictví, zemědělství a lesnictví z důvodu minimalizace narušení zásobování/výroby/služeb)
 • do dalšího oznámení bude platit zákaz vycházení po celý pracovní týden (pondělí, úterý, středa, čtvrtek) od 21:00 do 5:00, zákaz vycházení platí od úterý 1. prosince ve 21:00 hod.
 • během zákazu vycházení, obchody s potravinami mohou být v provozu od 10:00 do 17:00, nezbytné nákupy je možno provádět (kromě osob ve věku 65 let a výše a pod 20 let) v docházkové vzdálenosti bez použití vozidla (kromě osob s nevýhodou),
 • restaurace mohou být v provozu od 10:00 do 20:00 pouze pro donášku
 • během opatření zákazu vycházení meziměstské cestování bude umožněno pouze za předpokladu nutnosti cesty (mj. návrat lékaře z ošetřující nemocnice, pohřeb na první úrovni příbuzného, občané cestující do dalšího města v rámci posledních pěti dnů bez možnosti přístřešku a ti kdož chtějí se vrátit do místa bydliště, při návratu z povinné vojenské služby, propuštění z výkonu trestu) – povolení musí být obdrženo cestou úřadu guvernéra (Kaymakamlığı)
 • meziměstské cestování veřejnými prostředky dopravy (letadla, vlaky) bude umožněno, pokud bude poskytnut lístek, rezervační kód nebo jiný relevantní dokument
 • osoby ve věku 20 let a mladší a osoby ve věku 65 let a starší nemohou užívat veřejnou hromadou dopravu v rozsahu předchozí vyhlášky z 18.11.2020 s číslem 19161 (mezi 10.00-13.00 a 13.00-16.00)
 • narušení opatření může spadnout do trestního řízení dle ust. čl. 27 a čl. 72 Obecného zákona o ochraně zdraví a Trestního zákoníku
 • výpis míst a osob s výjimkou zákazu vycházení je nutno dále konzultovat s příslušným zákonným ustanovením, ale obecně se převážně týká udržování infrastruktury, zdravotnictví, poskytování podpory, osob s nutnou lékařskou péčí, ubytování/hotely, nemocnice, čerpací stanice, strategické objekty, energetika, veřejná doprava etc.
 • venčení domácích mazlíčků je omezeno na nezbytnou míru v blízkosti bydliště
 • zavádí se povinnost využívat v nákupních centrech HES kód pro vstup od zaměstnanců a zákazníků, počet osob v těchto prostorech je na rozhodnutí provinční/okresní obecné hygienické stanice
 • rozhodnutí provinční/okresní obecné hygienické stanice ovlivní počet osob na místech se zvýšeným počtem osob (náměstí a ulice)
 • pozastavení provozu dětských školek a jeslí
 • pracoviště s 50 a více lidmi podléhají pravidelnému monitoringu

UPOZORŇUJEME, ŽE PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ VÝKLAD MOHOU POSKYTNOUT JEN PŘÍSLUŠNÉ TURECKÉ ÚŘADY. POSKYTOVANÉ INFORMACE NEJSOU V PLNÉM ROZSAHU A JSOU BEZ PRÁVNÍHO ÚČINKU!

POZOR! PAMATUJTE, ŽE ÚŘADY NA MÍSTNÍ ÚROVNI ČI PROVINČNÍ MOHOU UPLATNIT DALŚÍ OMEZENÍ A NARUŠENÍ OPATŘENÍ JE SANKCIONOVÁNO!

VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE NEMUSÍ BÝT KOMPLETNÍ ČI PŘESNÉ.

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Odkazy na vybrané letecké dopravce v Turecku:

 

6. FUNGOVÁNÍ ČESKÝCH ÚŘADŮ

Zastupitelský úřad České republiky v Ankaře a Generální konzulát České republiky v Istanbulu poskytuje vízové služby v omezeném režimu. Pro české občany jsou služby poskytovány v rozsahu obvyklém na základě sjednané schůzky. Při osobním kontaktu jsou uplatňovány hygienické zásady.

 

POZOR! Zastupitelský úřad neuvádí všechny informace ve vyčerpávajícím rozsahu - ty lze obdržet pouze od příslušných místních úřadů, dopravců a poskytovatelů služeb. Informace uváděné slouží pouze jako základní orientační přehled. Tímto je rovněž vyhrazena možnost neaktuálnosti či nepřesnosti i přes veškerou snahu podávat informace v řádné kvalitě.