english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyšší ověření dokumentů

Pro uznání české úřední listiny na území Turecka či turecké úřední listiny na území České republiky je zapotřebí příslušnou listinu výše ověřit tzv. apostilou. Apostilou opatřují dokmumenty úřady té země, ve které byl dokument vydán. Zastupitelský úřad v Ankaře není oprávněn vyše ověřit apostilu české  dokumenty ani dokumenty turecké.
 

APOSTILA

Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí.

Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán (zpravidla se jedná o ministerstvo zahraničních věcí).

Apostila obsahuje nadpis APOSTILLE a odkaz na Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961 (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961).

V České republice jsou dva oprávněné úřady k vydávání konečné ověřovací doložky: pro listiny, které byly vydány justičními orgány (včetně listin vydaných nebo ověřených notáři) je to mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR a pro listiny ostatní je to konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Při řešení úředních úkonů v Turecku (např. sňatek) si dovolujeme doporučit zařídit si veškeré potřebné dokumenty včetně vyššího ověření (např. rodný list, vysvědčení právní způsobilosti k uzavření  manželství, apod.) před odjezdem z ČR v dostatečném časovém předstihu dle instrukcí vydávajícího úřadu.