english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a pobyty (nad 90 dnů)

Dlouhodobé vízum

DLOUHODOBÁ VÍZA JSOU URČENA PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁMĚR POBÝVAT V ČR DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE ZA JEDNÍM Z TĚCHTO ÚČELŮ: ZDRAVOTNÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, NÁVŠTĚVA (POZVÁNÍ), OFICIÁLNÍ (POLITICKÝ), RODINNÝ, STUDIUM, ŠKOLENÍ, STÁŽ,… více ►

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnání déle než 3 měsíce. více ►

Modrá karta

MODRÁ KARTA JE URČENA PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BUDOU V ČR ZAMĚSTNÁNI DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE V ZAMĚSTNÁNÍ VYŽADUJÍCÍM VYSOKOU KVALIFIKACI. více ►

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance je určena pro občany tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR zaměstnáni na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení ze společnosti mimo EU na dobu… více ►

Sezónní zaměstnání

DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ JE URČENO PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BUDOU V ČR PRACOVAT V ODVĚTVÍCH ZÁVISLÝCH NA ROČNÍCH OBDOBÍCH, A TO DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE, NEJDÉLE VŠAK 6 MĚSÍCŮ. více ►

Studium

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je určeno pro studenty z tzv. třetích zemí, kteří budou v ČR absolvovat jeden z uvedených typů studia, obvykle déle než 1 rok: studium na vysoké škole, vč. jazykové a odborné přípravy s následným… více ►

Vědecký výzkum

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM VĚDECKÉHO VÝZKUMU JE URČENO PRO VĚDECKÉ NEBO AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY A HOSTUJÍCÍ PROFESORY Z TZV. TŘETÍCH ZEMÍ , KTEŘÍ BUDOU V ČR DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE VYKONÁVAT VÝZKUMNOU ČINNOST VE VÝZKUMNÉ ORGANIZACI NA… více ►

Zácvik

DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM ZÁCVIKU JE URČENO PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ SI BUDOU V ČR ZVYŠOVAT KVALIFIKACI A DOVEDNOSTI, A TO DÉLE NEŽ 3 MĚSÍCE, NEJDÉLE VŠAK 6 MĚSÍCŮ. více ►

Sloučení rodiny

POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU ZA ÚČELEM SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ RODINY JE URČENO PRO PŘÍMÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY OBČANŮ TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ BUDOU NA ÚZEMÍ ČR POBÝVAT SPOLEČNĚ („BUDOU SE SLUČOVAT“) SE SVÝMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY, KTEŘÍ… více ►

Investování

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování je určeno pro investory a představitele vedení obchodních korporací, kteří mají záměr v ČR uskutečnit „významnou investici“ a pobývat zde déle než 3 měsíce. Žádost o povolení k… více ►

Podnikání

DLOUHODOBÉ VÍZUM ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ JE URČENO PRO OBČANY TZV. TŘETÍCH ZEMÍ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁMĚR V ČR PODNIKAT, PROVOZOVAT ŽIVNOST, BÝT OSOBOU SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNOU, STATUTÁRNÍM ORGÁNEM NEBO ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. více ►

Pobyt rezidenta jiného členského státu EU

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU podává cizinec, který je držitelem trvalého pobytu nebo rezidentem v jiném členském státě EU a bude v ČR pobývat déle než 3 měsíce. více ►

Trvalý pobyt

Informaci naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. více ►