english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady

Z České republiky lze vycestovat do zahraničí pouze s platným cestovním dokladem. více ►

Vstup a pobyt v cizích státech

Pro vstup a pobyt na území ciziho státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené zákony dané země. Ke sdělování aktuálních podmínek a informací ke vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. více ►

Cestování s dětmi

V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič nebo zákonný zástupce, doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů… více ►

Organizované školní zájezdy do zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách publikuje dlouhodobě platné informace týkající se jednotlivých zemí světa, včetně vstupních podmínek, a informace s kratší dobou platnosti, které většinou reflektují aktuální situaci v… více ►