english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o kapacitě a kvótách a termíny příjmů žádostí pro vybrané pobytové tituly

Aktuální informace k podávání žádostí výše uvedené účelu.

Vláda České republiky v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým nařízením vlády č. 233/2021 Sb.
 

Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky.

Pro Velvyslanectví České republiky v Ankaře byla stanovena roční kvóta 300 žádostí o zaměstnaneckou kartu,  z toho

  • 100 žádostí v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál;
  • 0  žádostí v Programu kvalifikovaný zaměstnanec;
  •  a 12 žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání (z toho 6 v rámci Programu klíčový a vědecký personál).

Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády.

Obě kvóty budou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců.

Režim student - kvóty a postup: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rezim-student

Žadatelé zařazení do výše uvedených programů se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou kontaktováni konzulárním oddělením.

Způsob objednávání termínů k podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání je zveřejněn na webové stránce velvyslanectví v článku Objednávání na podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt

Termín pro objednávání na podání žádosti o zaměstnanecké karty: konzultujte zde.

Termín pro objednávání na podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání: kvóta (6 žádostí)

Přijímání žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu bez kvotace dané platnou legislativou je dáno absolutní kapacitou konzulárního oddělení zastupitelského úřadu.

Přijímání žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů a žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu dle různých účelů může být ovlivněno další legislativou či ochrannými opatřeními MZDR ČR.

*Poznámka: K žádostem o schůzku před tímto termínem a časem nebude přihlíženo. Po naplnění této poměrové kvóty bude příjem žádostí o schůzku k danému datu uzavřen. Doporučujeme se řádně seznámit s náležitostmi pro sjednání schůzky.