english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Registrace k podávání žádostí o zaměstnanecké karty

Registrace pro zaměstnanecké karty je možná pouze na e-mailové adrese Zamkarta_Ankara@mzv.cz Ostatní druhy pobytových oprávnění včetně modré karty a sezónního zaměstnávaní provádějte cestou visa_ankara@mzv.cz

Velvyslanectví České republiky v Ankaře tímto oznamuje, že objednávací systém pro osobní podání žádostí o zaměstnanecké karty pro rok 2022 je možný výlučně prostřednictvím e-mailové adresy Zamkarta_Ankara@mzv.cz. Registrace pro zaměstnaneckou kartu není pro rok 2022 možná cestou visa_ankara@mzv.cz.

Do předmětu zaslaného e-mailu  je zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele. 

Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky Zamkarta_Ankara@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) a na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.

Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.  V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již  podal žádost  o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý   pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho  e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

 

Možnost registrace je od 01/09/2022 od 10:00 hod. (místní turecký čas).

Termíny podání pro platné žádosti budou určeny následně v rozsahu 3 až 5 pracovních dnů (termíny budou přibližně v rozsahu 4-5 týdnů od data registrace) s informováním formou emailu.

Kvóta je pro tuto část registrace 38 žádostí.

 

Jak musí emailová objednávka vypadat (!): 

 

Váš e-mail má mít tyto 3 části: 

 

1. část (Předmět e-mailu): uveďte pouze číslo Vašeho cestovního dokladu:

 

Příklad: 

 

U123456789

 

2. část (Text e-mailu) - v textu e-mailu musí být uvedeny následující údaje: 

· PŘÍJMENÍ a Jméno (latinkou, přesně dle cestovního pasu žadatele) 

· Datum narození 

· Číslo cestovního dokladu 

· Kontaktní telefon 

· Kontaktní email 

Příklad: 

 

OZTURK Mehmet 

11/10/1982 

U123456789 

+90 0532 123456789 

ozturk.mehmet@asdfgh.tr 

 

!POZOR! Text emailu nesmí obsahovat nic jiného! Na žádný jiný text nebude brán zřetel. Na žádosti o změnu termínu nebude žádná reakce! 

 

3. část (přílohy e-mailu): v přílohách e-mailu žadatel musí připojit přílohy ve formátu pdf (odkazy na přílohy umístěné v cloudových úložištích se nepřijímají): 

· kopii datové stránky svého cestovního dokladu s osobními údaji a fotografií ve formátu pdf 

· kopii dokladu prokazujícího účel pobytu – např. vědecký pobyt, přijetí ke studiu, živnostenský list etc. ve formátu pdf

· držitel cestovního dokladu Turecké republiky: doklad ohledně místa pobytu (trvalého bydliště) a další adresy v rámci konzulárního obvodu zastupitelského úřadu ČR v Ankaře  (Yerleşim yeri (ikametgah) ve diğer adres belgesi) ve formátu pdf

· držitel cestovního dokladu, který nebyl vydán Tureckou republikou: Povolení k pobytu (Türkiye Cumhuriyeti Ikamet İzni) ve formátu pdf

 

Platí pravidlo 1 e-mail = 1 žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.

Přidělené termíny jsou neměnné.

E-mailová adresa Zamkarta_Ankara@mzv.cz je určena výhradně pro žádosti o podání žádosti o zaměstnanecké karty.