english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

č.j. OAM-3806-5/DV-2022, INFORMACE O DŮVODECH NEUDĚLENÍ DLOUHODOBÉHO VÍZA - HOSSAINI SAMI, nar. 12/06/1994

 

odkaz na písemnost: OAM-3806-5-DV-2022

 

Vyvěšeno dne: 20.05.2022

Svěšeno dne: 06.06.2022

 

 

č.j. CZE010378197, JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ NEBO JEHO ZRUŠENÍ - SEVİLEN BÜŞRA, nar. 06/04/1993

 

odkaz na písemnost: CZE010378197 (PDF, 181 KB)

 

Vyvěšeno dne: 09.05.2022

Svěšeno dne: 26.05.2022

 

 

č.j. CZE010276338, JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ NEBO JEHO ZRUŠENÍ - CANDIR AYSEGUL YAREN, nar. 12/08/1997

 

odkaz na písemnost: CZE010276338 (PDF, 188 KB)

 

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

 

 

č.j. 1408-1/2022-ANKAKO, ZÁZNAM O USNESENÍ - TOLGA GENÇ, nar. 01/01/1970

 

odkaz na písemnost: 1408-1/2022-ANKAKO (PDF, 67 KB)

 

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

 

 

č.j. 1267-2/2022-ANKAKO (QANB202202230025), INFORMOVÁNÍ ŽADATELE - TUGCE ACER ARIYÜREK, nar. 26/03/1992

 

odkaz na písemnost: 1267-2/2022-ANKAKO (PDF, 55 KB)

 

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

 

 

 

č.j. 1266-2/2022-ANKAKO (QANB202202090014), INFORMOVÁNÍ ŽADATELE - ESRA ÇAKIR, nar. 26/10/1987

 

odkaz na písemnost: 1266-2/2022-ANKAKO (PDF, 50 KB)

 

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

 

 

č.j. 1267-3/2022-ANKAKO (QANB202202230024), INFORMOVÁNÍ ŽADATELE - ERHAN ARIYÜREK, nar. 05/10/1988

 

odkaz na písemnost: 1267-3/2022-ANKAKO (PDF, 52 KB)

 

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

 

 

č.j. 1356-1/2021-ANKAKO (QANB202203040004), INFORMOVÁNÍ ŽADATELE - GUCER OKAN, nar. 05/12/1983

 

odkaz na písemnost: 1356-1/2021-ANKAKO (PDF, 53 KB)

 

Vyvěšeno dne: 05.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

 

 

č.j. 303400-2/2022-VO (QANB202201120002), VĚC: ROZHODNUTÍ - ELA DOLEZAL, nar. 16.07.1988

 

odkaz na písemnost: 303400-2/2022-VO (PDF, 287 KB)

 

Vyvěšeno dne: 28.04.2022

Svěšeno dne: 16.05.2022