english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

č.j. 1055-1/2021-ANKAKO, VĚC: INFORMOVÁNÍ ŽADATELE - ONUR GÖKÇE YIĞIT

 

odkaz na písemnost: 1055-1/2021-ANKAKO (PDF, 50 KB)

 

Vyvěšeno dne: 18.01.2022

Svěšeno dne: 04.02.2022

 

 

 

č.j. OAM-89501-8/ZM-2021, VĚC: VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VAD ŽÁDOSTI - ERGIN MEHMET REŞIT

 

odkaz na písemnost: OAM-89501-8/ZM-2021 (PDF, 171 KB)

 

Vyvěšeno dne: 17.01.2022

Svěšeno dne: 03.02.2022

 

č.j. 2268/2021-ANKAKO (ANKA202111170014), VĚC: VÝZVA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ - GÖZAY BARIŞ

 

odkaz na písemnost: 2268/2021-ANKAKO VÝZVA K PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ (PDF, 419 KB)

 

Vyvěšeno dne: 17.01.2022

Svěšeno dne: 03.02.2022

 

č.j. CZE01378785 (QANB202111300014), VĚC: JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ NEBO JEHO ZRUŠENÍ - KÜBRA SET

 

odkaz na písemnost: CZE01378785 (PDF, 179 KB)

 

Vyvěšeno dne: 14.01.2022

Svěšeno dne: 31.01.2022

 

č.j. CZE010276148 (QANB202111020002), VĚC: JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ NEBO JEHO ZRUŠENÍ - DEMİR ŞAHABETTİN

 

odkaz na písemnost: CZE010276148 (PDF, 215 KB)

 

Vyvěšeno dne: 07.01.2022

Svěšeno dne: 24.01.2022

 

č.j. CZE010378772 (QANB202111170051), VĚC: JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNÉ NEBO JEHO ZRUŠENÍ - AHMET DIKER

 

odkaz na písemnost: CZE010378772 (PDF, 205 KB)

 

Vyvěšeno dne: 04.01.2022

Svěšeno dne: 20.01.2022