english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

21/01: č.j.: 2025-4/2021-ANKAKO

VĚC: USNESENÍ

účastník řízení: pan AL-HAMAOY Mohammed Riedh Abbas

odkaz na písemnost: 2025-4/2021-ANKAKO (PDF, 89 KB)

Vyvěšeno dne: 05/03/2021

Svěšeno dne: 22/03/2021

 

21/XX: č.j. , VĚC

odkaz na písemnost: 

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne: