english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na úřední desce zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

č.j. CZE010383964 (JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNĚ NEBO JEHO ZRUŠENÍ), ZEYNEP SAVCI, nar. 07/09/1995, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

CZE010383964 (PDF, 218 KB)

Vyvěšeno dne: 08.08.2022

Svěšeno dne: 24.08.2022

 

č.j. 1665/2022-ANKAKO (Usnesení)  QANB202205230020, ESGİN OSMAN, nar. 01/01/1966, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1665/2022-ANKAKO (PDF, 72 KB)

Vyvěšeno dne: 04.08.2022

Svěšeno dne: 22.08.2022

 

 

č.j. 1870/2022-ANKAKO (Výzva k zaplacení správního poplatku) QANB202207010028, AYVALI ECE, nar. 09/05/2003, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1870/2022-ANKAKO (PDF, 93 KB)

Vyvěšeno dne: 04.08.2022

Svěšeno dne: 22.08.2022

 

č.j. 1485-8/2022-ANKAKO (Usnesení k prodloužení lhůty k odstranění vad podání) ANKA202204270002, LUNDY Julia, nar. 18/12/2003, st. přísl. Kanada

odkaz na písemnost: 1485-8/2022-ANKAKO (PDF, 115 KB)

Vyvěšeno dne: 28.07.2022

Svěšeno dne: 15.08.2022

 

č.j. OAM-29156-17/ZM-2022 (Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí) ANKA2022206010001, ÇALIŞKAN Gökmen, nar. 08/11/1978, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost: OAM-29156-17/ZM-2022 (PDF, 236 KB)

Vyvěšeno dne: 28.07.2022

Svěšeno dne: 15.08.2022

 

č.j. 2112-5/2021-ANKAKO (Usnesení o zastavení řízení) ANKA202110140003, MUTLULAY Düzgün, nar. 23/04/1998, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost: 2112-58/2021-ANKAKO (PDF, 144 KB)

Vyvěšeno dne: 27.07.2022

Svěšeno dne: 11.08.2022

 

č.j. OAM-17740-19/ZM-2022 ROZHODNUTÍ, YÜZEN METIN, nar. 20/10/1986, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost: OAM-17740-19/ZM-2022 (PDF, 737 KB)

Vyvěšeno dne: 21.07.2022

Svěšeno dne: 08.08.2022

 

 

č.j. 1663/2022-ANKAKO (Výzva k zaplacení správního poplatku) QANB202205170002, MERVE KOCATAŞ, nar. 18/07/1996, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1663/2022-ANKAKO (PDF, 89 KB)

Vyvěšeno dne: 08.07.2022

Svěšeno dne: 26.07.2022

 

 

č.j. 1662/2022-ANKAKO (Výzva k zaplacení správního poplatku) QANB202205170003, ABDULKADİR KOCATAŞ, nar. 21/07/1995, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1662/2022-ANKAKO (PDF, 86 KB)

Vyvěšeno dne: 08.07.2022

Svěšeno dne: 26.07.2022

 

 

č.j. CZE 010378099 (JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNĚ NEBO JEHO ZRUŠENÍ), AKTAN VOLKAN, nar. 03/09/1985, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

CZE 010378099 (PDF, 209 KB)

Vyvěšeno dne: 08.07.2022

Svěšeno dne: 26.07.2022

 

č.j. CZE 010383405 (JEDNOTNÝ FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ DŮVODŮ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ VÍZA, PROHLÁŠENÍ VÍZA ZA NEPLATNĚ NEBO JEHO ZRUŠENÍ), YAĞDIRAN BURAK, nar. 10/10/1993, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

CZE 010383405 (PDF, 215 KB)

Vyvěšeno dne: 30.06.2022

Svěšeno dne: 18.07.2022

 

č.j. 1677/2022-ANKAKO (INFORMOVÁNÍ ŽADATELE) QANB202204220003, GUNHAN BILGESU, nar. 29/07/1996, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1677/2022-ANKAKO (PDF, 61 KB)

Vyvěšeno dne: 29.06.2022

Svěšeno dne: 15.07.2022

 

 

č.j. 1644/2022-ANKAKO (Výzva k zaplacení správního poplatku) QANB202205250003, DENİZ GÜRER, nar. 11/12/1995, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1644/2022-ANKAKO (PDF, 77 KB)

Vyvěšeno dne: 24.06.2022

Svěšeno dne: 11.07.2022

 

 

č.j. 1665/2022-ANKAKO (Výzva k zaplacení správního poplatku) QANB202205230020, ESGİN OSMAN, nar. 01/01/1966, st. přísl. Turecká republika

odkaz na písemnost:

1665/2022-ANKAKO (PDF, 78 KB)

Vyvěšeno dne: 24.06.2022

Svěšeno dne: 11.07.2022