english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzít písemnost

(Archivní článek, platnost skončena 21.02.2020 / 14:17.)

GOCMAN Erkan

ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY V ANKAŘE

Konzulární oddělení

Kaptanpasa Sokak No. 15, Gaziosmanpaṣa

06700 Ankara

Tuecká republika

Č.j.: 1204-1/2020-ANKAKO

Praha 04/02/2020
Počet listů: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Zastupitelský úřad České republiky v Ankaře jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 169g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci zastavení řízení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) dle ust. § 169r odst. 4 písm. c) zák. č. 326/1999 Sb. pana GOCMAN Erkan, nar. 10/01/1981, stát. příslušnost Turecká republika, bytem: Ankara, Turecká republika (dále jen jako „cizinec“),

oznamuje

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

Usnesení o zastavení řízení žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) č.j. 1326-1/2018-ANKA, ze dne 16.04.2019, adresované výše jmenovanému cizinci.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou, neboť poštovní služba PTT, doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v Turecké republice, na kterou by bylo možno výše uvedenému cizinci doručovat. Není důvod domnívat se, že by se cizinec měl dlouhodobě zdržovat mimo území Turecké republiky. Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval, a tedy ani zjistit místo pobytu přímo od cizince nebylo možné. Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého pobytu.

Cizinec si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře, Konzulární oddělení, na adrese Velvyslanectví České republiky v Ankaře, Kaptanpasa Sokak No. 15, Gaziosmanpaṣa, 06700 Ankara, a to v  úředních hodinách Po a Čt 13.30 – 16.00 hod., Pá 10.00 – 12.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Jiří Frýda
vedoucí konzulárního oddělení

Vyvěšeno dne: 04.02.2020

Svěšeno dne: 21.02.2020