english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podávání podnětů a stížností

Osoby, které se cítí být dotčeny jednáním zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí  (MZV) či úředním postupem konzulárního oddělení zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře jsou oprávněny podat stížnost.

Podání stížnosti

Stížnost lze podat písemně v listinné podobě (prostřednictvím poštovního úřadu, kurýrních služeb či technických prostředků, elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) anebo ústně, a to pouze v úředních hodinách.

Náležitosti stížnosti

Stížnost adresovaná konzulárnímu oddělení zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře může být formulovaná výlučně v českém či slovenském jazyce. Pokud je však stížnost určena přímo pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR, musí být napsána  v českém jazyce, nebo musí být opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveném na náklady stěžovatele.

Ze stížnosti musí být jednoznačně patrné, kdo ji podává, jaké věci se týká a co se v ní požaduje, popř. navrhuje, dále musí obsahovat co nejpřesnější označení dotčených zaměstnanců konzulárního oddělení zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře, popis události, která je příčinou stížnosti, popis místa a času, kdy došlo k události, uvedení případných svědků a doložení případných důkazů.

Musí zahrnovat kontaktní údaje stěžovatele (minimálně jméno a příjmení, doručovací adresu/datovou schránku).

Stížnost bez výše uvedených požadovaných náležitostí nemůže být řádně vyřízena.

Vyřízení stížnosti

Řádně podaná stížnost splňující všechny požadované náležitosti se vyřizuje v zákonné lhůtě 60 dnů od data doručení.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel vyrozuměn písemně nebo elektronicky v českém jazyce.

Podrobnější informace o podání stížností, podnětů a oznámení na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR