english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pohovor se žadatelem

Základní informace o pohovoru se žadatelem.

Zastupitelský úřad je oprávněn provést pohovor se žadatelem o dlouhodobé vízum; jde-li o žadatele o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, zastupitelský úřad provede pohovor vždy, a to zejména s cílem zjistit bližší skutečnosti týkající se uváděného účelu pobytu na území. O provedeném pohovoru zastupitelský úřad sepíše záznam, který obsahuje zejména údaje umožňující identifikaci žadatele, vylíčení průběhu pohovoru, datum, jméno a příjmení nebo služební číslo a podpis osoby provádějící pohovor a podpis žadatele.

V řízení o žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podané na zastupitelském úřadu může zastupitelský úřad se žadatelem provést pohovor, a to i bez požádání ministerstva. Skutečnosti zjištěné při pohovoru jsou podkladem pro vydání rozhodnutí.

Ustanovení § 169j odst. 2 až 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů se pro provádění pohovoru a výslechu zastupitelským úřadem použije obdobně.

Pohovor se provádí v jazyce českém nebo v jazyce anglickém. Záznam z pohovoru, který žadatel podepisuje, je vyhotoven v jazyce českém.